Archív mesiaca: december 2015

Jasličková pobožnosť

Vo farskom kostole 25. decembra 2015 o 15.00 h vystúpili deti zo ZŠsMŠ, s ktorými pani učiteľky pripravili jasličkovú pobožnosť. Postavy Panny Márie, sv. Jozefa, troch kráľov, pastierov a anjelov účinkovali v pásme plnom veršov a vianočných kolied, ktorými obohatili sviatočný čas. Ich výkon ocenili potleskom nielen rodičia, ale všetci prítomní. Na záver účinkujúcim deťom a osobitne pani učiteľkám Slabej a Lehockej poďakoval správca farnosti dekan Mgr. František Bačík. Viac v galérii

Predvianočné posedenie s dôchodcami

V nedeľu 6. decembra 2015 zorganizoval Obecný úrad v kultúrnom stredisku predvianočné posedenie s dôchodcami. Tradičnú akciu uviedol starosta obce, nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z materskej školy, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Karpatskí valaškári, folklórny súbor Krupanskí črpáci a DH Karpatská kapela. Fotografie v galérii