Archív mesiaca: január 2016

20 rokov ružiarstva v Dolnej Krupej

  Od roku 1996, kedy Dolnú Krupú po prvýkrát navštívili priatelia ruží u Nemecka, uplynie tohto roku 20 rokov. V sekcii Voľný čas/Dobrovoľníctvo v rubrike RUŽIARSTVO sme pri tejto príležitosti pripravili rekapituláciu udalostí, ktoré sa v priebehu dvoch dekád v oblasti ružiarstva udiali. Fotodokumentácia vám umožní pripomenúť si nielen aktivity členov ružiarskych organizácií, ale aj to, ako sa za ten čas menili niektoré verejné priestranstvá, areál kaštieľa i celí obec. Zhrnuli sme to najzaujímavejšie z ružiarskych výstav a zo všetkého, čo ružiarstvo našej obci prinieslo. Vďaka ružiam a ... viac

Doplnená rubrika MAPY A PLÁNY. Viac

Pamäťové inštitúcie (archívy, múzeá, knižnice…) sprístupňujú čoraz viac svojich zbierok v zdigitalizovanej podobe. Ponúkame výber starých máp (kataster, vojenské mapovania), na ktorých je zobrazená aj naša obec. Pomoc pri orientácii v rôznych oblastiach, praktické informácie, ale aj netradičné pohľady a zaujímavosti ponúkajú aj domáce mapové servery. Môžete si prezrieť niektoré z nich.

V sekcii Návštevník boli doplnené rubriky. Viac

Doplnené rubriky OSOBNOSTI A RODÁCI, OBECNÁ KRONIKA či OBEC V MÉDIÁCH v sekcii NÁVŠTEVNÍK sú určené nielen návštevníkom a turistom, ktorí našu obec navštívili alebo ešte len plánujú navštíviť, ale všetkým, ktorí prejavia záujem o bohatú históriu Dolnej Krupej. Okrem základných údajov o obci (OBEC V ČÍSLACH, INSÍGNIE, MAPY A PLÁNY), predstavujú pamiatky a zaujímavosti D. Krupej (7 DIVOV…) aj pohľad do minulosti (MONOGRAFIA OBCE, HISTÓRIA OBCE). Sekciu sme sa snažili zatraktívniť zaradením nových rubrík, ktoré ponúkajú prelistovať si monografiu o obci, pohľad na stránky ... viac

Poďakovanie

Starosta obce  ďakuje  všetkým,  ktorí prispeli k uskutočneniu  „Novoročného stretnutia pri poľovníckom  guláši“ v sobotu 2.1.2016 – hlavne poslancom obecného zastupiteľstva,  sponzorom: Poľovníckemu združeniu Tri háje, firme APIMED, Poľnohospodárskemu družstvu Krupá v Dolnej Krupej, všetkým účinkujúcim: ženskej speváckej skupine Dolnokrupanka, Krupanským črpákom, Karpatským valaškárom a  Karpatskej kapele.

Novoročné stretnutie pri guláši (02.01.2016)

V sobotu 2. januára 2016 pozval starosta a poslanci obecného zastupiteľstva občanov na posedenie pri guláši. Prvá spoločenská akcia v roku 2016 sa stretla s veľkým záujmom, keď možnosť posedieť si v spoločnosti známych a ochutnať pri tom dobrý poľovnícky guláš využilo množstvo obyvateľov obce. Akciu spestrili domáce súbory, a keďže tentoraz sa hralo a spievalo pod javiskom, vystúpenia vyzneli bezprostrednejšie a neformálnejšie. K dobrej novoročnej nálade prispelo aj varené víno a medovina, ktorú ku gulášu ponúkali zvolení poslanci. Vydarená akcia nadviazala nielen na posledné silvestrovské stretnutie, ale aj na program „Spevom a tancom do nového roka“, ... viac