Archív mesiaca: august 2017

Návrh VZN 5/2017 o mieste a čase zápisu do ZŠ s MŠ a o výške mes.príspevku na čiastoč.úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

Vo VZN  č.5/2017 sa mení finančné pásmo z  2.finančného pásma  na 3.finančné pásmo (fin. pásma vydalo Ministerstvo školstva SR) z dôvodu nárastu cien potravín Navrh VZN c.5.2017 o mieste a case zapisu a o vyske mes.prisp.na ciastoc.uhradu vydavkov skol a SZ.