Archív mesiaca: december 2017

Novoročný guláš – pozvánka

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú všetkých občanov na stretnutie  pri novoročnom  guláši  v sobotu  6. januára 2018  o 16:00 hod. do kultúrneho  strediska  Priebežne vystúpia na spestrenie atmosféry Krupanskí črpáci,  ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, Karpatskí valaškári   i dychová hudba Karpatská kapela.