Archív mesiaca: jún 2018

Komunitný plán 2018 – 2023

Vážení občania, na tomto mieste môžete nájsť Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2018 – 2023. Plán je možné si elektronicky stiahnuť a do 27.6.2018 do  15:00 je možné ho aj písomne pripomienkovať. Prípadné návrhy, pripomienky alebo námietky voči navrhovanému zneniu Komunitného plánu obce, prosím, zasielajte mailom na adresu: starostadk@mail.t-com.sk. Každý návrh bude posúdený a vyhodnotený a o jeho posúdení sa dozviete písomne (formou odpovede na emailovú správu). Konečnú verziu Komunitného plánu po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve budete môcť nájsť na webovej stránke ... viac