Archív mesiaca: december 2018

Registrácia chovov hospodárskych zvierat

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, nás Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov požiadala o súčinnosť pri informovaní obyvateľov obvyklým spôsobom o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia,  zverejnením nasledovných informácií v prílohách.   žiadosť o registráciu chovu RegFarm2015-2 Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej-1 Vyk. rozhodnutie 2018 – 1669-3