Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 02.07.2019, 0700 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej  bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa ... viac

Svätojánska noc 22.6.2019

Rodina Gašparová v spolupráci s obcou Dolná Krupá, pozývajú všetkých na sobotnajšie „POSEDENIE pri svätojánskej VATRE“, ktoré sa uskutoční na Krupanskom kopci Šarkan. PROGRAM:o 16hod. otvorenieo 17Hod. zoskok parašutistovKapustnica a gulášik zadarmo, špekačky pre detičky zadarmo. Občerstvenie ako pivo a kofolka k dispozícii v bufete. K dobrej nálade vám budú spievať Krupanské folklórne skupiny a pre detičky budú k dispózícii detské zóny a jedno prekvapenie na traktore 🙂 Svätojánske ohne budú trvať až do skorých ranných hodín. Srdečne pozývame ! 🙂

Pozvánka na rokovanie OZ

V zmysle ust. § 12, ods. 1) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá vo volebnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2019 (pondelok) o 18.00 h v zasadacej sále Obecného úradu Nám. L. van Beethovena 139/1, Dolná Krupá Pozvánka V zmysle ust. § 12, ods. 1) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá  vo ... viac