Zmena webového sídla obce Dolná Krupá

Obecný úrad Dolná Krupá týmto oznamuje všetkým návštevníkom webového sídla obce Dolná Krupá, že dňom 8. augusta 2019 bolo dané do prevádzky nové webové sídlo (webová stránka) obce htpp://dolnakrupa.sk Pôvodná webová stránka obec.dolnakrupa.com, bude ešte určitý čas zverejnená vo vyhľadávačoch internetu, ale od 9. augusta 2019 na túto pôvodnú webovú stránku nebudú zverejňované žiadne aktuálne informácie a dokumenty. Zároveň Vás týmto prosíme o porozumenie a trpezlivosť, nakoľko zamestnanci obecného úradu vykonávajú kontrolu prenosu všetkých informácií a dokumentov z pôvodnej webovej stránky na novú webovú stránku ... viac

Dobrovoľná obecná brigáda

Dovoľujeme si Vás pozvať na dobrovoľnú obecnú brigádu, ktorá sa uskutoční dňa 10.08.2019. Brigáda bude zameraná na prípravu detského ihriska pre oddychovú zónu.Zraz brigády bude o 8.00hod pred budovou Obecného úradu.Okrem práce Vás čaká aj občerstvenie a kolektív ľudí s dobrou náladou.Budeme sa na Vás tešiť.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 02.07.2019, 0700 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej  bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa ... viac

Svätojánska noc 22.6.2019

Rodina Gašparová v spolupráci s obcou Dolná Krupá, pozývajú všetkých na sobotnajšie „POSEDENIE pri svätojánskej VATRE“, ktoré sa uskutoční na Krupanskom kopci Šarkan. PROGRAM:o 16hod. otvorenieo 17Hod. zoskok parašutistovKapustnica a gulášik zadarmo, špekačky pre detičky zadarmo. Občerstvenie ako pivo a kofolka k dispozícii v bufete. K dobrej nálade vám budú spievať Krupanské folklórne skupiny a pre detičky budú k dispózícii detské zóny a jedno prekvapenie na traktore 🙂 Svätojánske ohne budú trvať až do skorých ranných hodín. Srdečne pozývame ! 🙂