V sekcii Návštevník boli doplnené rubriky. Viac

Doplnené rubriky OSOBNOSTI A RODÁCI, OBECNÁ KRONIKA či OBEC V MÉDIÁCH v sekcii NÁVŠTEVNÍK sú určené nielen návštevníkom a turistom, ktorí našu obec navštívili alebo ešte len plánujú navštíviť, ale všetkým, ktorí prejavia záujem o bohatú históriu Dolnej Krupej. Okrem základných údajov o obci (OBEC V ČÍSLACH, INSÍGNIE, MAPY A PLÁNY), predstavujú pamiatky a zaujímavosti D. Krupej (7 DIVOV...) aj pohľad do minulosti (MONOGRAFIA OBCE, HISTÓRIA OBCE). Sekciu sme sa snažili zatraktívniť zaradením nových rubrík, ktoré ponúkajú prelistovať si monografiu o obci, pohľad na stránky ... viac

Poďakovanie

Starosta obce  ďakuje  všetkým,  ktorí prispeli k uskutočneniu  "Novoročného stretnutia pri poľovníckom  guláši" v sobotu 2.1.2016 - hlavne poslancom obecného zastupiteľstva,  sponzorom: Poľovníckemu združeniu Tri háje, firme APIMED, Poľnohospodárskemu družstvu Krupá v Dolnej Krupej, všetkým účinkujúcim: ženskej speváckej skupine Dolnokrupanka, Krupanským črpákom, Karpatským valaškárom a  Karpatskej kapele.

Novoročné stretnutie pri guláši (02.01.2016)

V sobotu 2. januára 2016 pozval starosta a poslanci obecného zastupiteľstva občanov na posedenie pri guláši. Prvá spoločenská akcia v roku 2016 sa stretla s veľkým záujmom, keď možnosť posedieť si v spoločnosti známych a ochutnať pri tom dobrý poľovnícky guláš využilo množstvo obyvateľov obce. Akciu spestrili domáce súbory, a keďže tentoraz sa hralo a spievalo pod javiskom, vystúpenia vyzneli bezprostrednejšie a neformálnejšie. K dobrej novoročnej nálade prispelo aj varené víno a medovina, ktorú ku gulášu ponúkali zvolení poslanci. Vydarená akcia nadviazala nielen na posledné silvestrovské stretnutie, ale aj na program „Spevom a tancom do nového roka“, ... viac

Jasličková pobožnosť

Vo farskom kostole 25. decembra 2015 o 15.00 h vystúpili deti zo ZŠsMŠ, s ktorými pani učiteľky pripravili jasličkovú pobožnosť. Postavy Panny Márie, sv. Jozefa, troch kráľov, pastierov a anjelov účinkovali v pásme plnom veršov a vianočných kolied, ktorými obohatili sviatočný čas. Ich výkon ocenili potleskom nielen rodičia, ale všetci prítomní. Na záver účinkujúcim deťom a osobitne pani učiteľkám Slabej a Lehockej poďakoval správca farnosti dekan Mgr. František Bačík. Viac v galérii

Predvianočné posedenie s dôchodcami

V nedeľu 6. decembra 2015 zorganizoval Obecný úrad v kultúrnom stredisku predvianočné posedenie s dôchodcami. Tradičnú akciu uviedol starosta obce, nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z materskej školy, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Karpatskí valaškári, folklórny súbor Krupanskí črpáci a DH Karpatská kapela. Fotografie v galérii

Voľby do Národnej rady SR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu  5. marca 2016 .  Viac informácií k voľbám nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR    Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce – obec@dolnakrupa.com Definitívne výsledky hlasovania  https://volbysr.sk/sk/data02.html

Odovzdanie vozidla DHZ

Vo štvrtok 22.10.2015 o 17.00 hodine oficiálne odovzdá minister vnútra SR pán Róbert Kaliňák hasičské vozidlo Dobrovoľnému hasičskému zboru v našej obci. Odovzdanie sa uskutoční pred Obecným úradom v Dolnej Krupej. Všetkých občanov srdečne pozývame.