Predvianočné posedenie s dôchodcami

V nedeľu 6. decembra 2015 zorganizoval Obecný úrad v kultúrnom stredisku predvianočné posedenie s dôchodcami. Tradičnú akciu uviedol starosta obce, nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z materskej školy, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Karpatskí valaškári, folklórny súbor Krupanskí črpáci a DH Karpatská kapela. Fotografie v galérii

Voľby do Národnej rady SR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu  5. marca 2016 .  Viac informácií k voľbám nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR    Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce – obec@dolnakrupa.com Definitívne výsledky hlasovania  https://volbysr.sk/sk/data02.html

Odovzdanie vozidla DHZ

Vo štvrtok 22.10.2015 o 17.00 hodine oficiálne odovzdá minister vnútra SR pán Róbert Kaliňák hasičské vozidlo Dobrovoľnému hasičskému zboru v našej obci. Odovzdanie sa uskutoční pred Obecným úradom v Dolnej Krupej. Všetkých občanov srdečne pozývame.