Archívy autora: Jarmila Dekanová

MUDr. Lančarič dovolenka

od 3.9.2018 do 26.9.2018 zastupuje:   od 3.9. do 13.9.2018  Mudr. Dvoržáková – pondelok, stredu a piatok v Bolerázi                                                                   utorok a štvrtok v Šelpiciach   od 14.9. do 26.9.2018 MUDr. Virth – Atomka Jaslovské Bohunice

Komunitný plán 2018 – 2023

Vážení občania, na tomto mieste môžete nájsť Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2018 – 2023. Plán je možné si elektronicky stiahnuť a do 27.6.2018 do  15:00 je možné ho aj písomne pripomienkovať. Prípadné návrhy, pripomienky alebo námietky voči navrhovanému zneniu Komunitného plánu obce, prosím, zasielajte mailom na adresu: starostadk@mail.t-com.sk. Každý návrh bude posúdený a vyhodnotený a o jeho posúdení sa dozviete písomne (formou odpovede na emailovú správu). Konečnú verziu Komunitného plánu po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve budete môcť nájsť na webovej stránke ... viac