Archívy autora: Adriana Ištvancová

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4. novembra 2017.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.  -https://www.minv.sk/?volby-vuc -https://www.minv.sk/?vuc17-vzory -Informácie pre voliča -Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie (Tento príspevok platí do 05.11.2017 07:58)