Pietna spomienka

Obecný úrad v spolupráci s Rímsko-katolíckym farským úradom a Občianskym združením Korompa vás pozývajú na pietnu spomienku pri príležitosti 70. výročia ľudovej vzbury v Dolnej Krupej, ktorá sa uskutoční v nedeľu dňa 30. júna o 11.30 h pri pamätnej tabuli pred kostolom.  

Svätojánska noc 22.6.2019

Rodina Gašparová v spolupráci s obcou Dolná Krupá, pozývajú všetkých na sobotnajšie „POSEDENIE pri svätojánskej VATRE“, ktoré sa uskutoční na Krupanskom kopci Šarkan. PROGRAM:o 16hod. otvorenieo 17Hod. zoskok parašutistovKapustnica a gulášik zadarmo, špekačky pre detičky zadarmo. Občerstvenie ako pivo a kofolka k dispozícii v bufete. K dobrej nálade vám budú spievať Krupanské folklórne skupiny a pre detičky budú k dispózícii detské zóny a jedno prekvapenie na traktore 🙂 Svätojánske ohne budú trvať až do skorých ranných hodín. Srdečne pozývame ! 🙂

Pozvánka na rokovanie OZ

V zmysle ust. § 12, ods. 1) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá vo volebnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2019 (pondelok) o 18.00 h v zasadacej sále Obecného úradu Nám. L. van Beethovena 139/1, Dolná Krupá Pozvánka V zmysle ust. § 12, ods. 1) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá  vo ... viac