Daň z nehnuteľností – priznanie

Obecný úrad  oznamuje občanom, že do konca januára  si musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 tí daňovníci,   ktorí v roku 2017 kúpili alebo zdedili  dom, záhradu alebo stavebný pozemok. Čiastkové daňové priznanie si musia podať  tí  občania , u ktorých nastala zmena vo výmere domu, dvora, záhrady alebo v roku 2017 pristavili drobnú stavbu, garáž, skleník a pod. Ďalej obecný úrad oznamuje držiteľom preukazu ZŤP že aj v roku 2018 poskytuje úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 25 % z dane zo stavieb. Kto si chce uplatniť túto úľavu musí prísť na obecný úrad ocu a predložiť preukaz ZŤP a list vlastníctva do konca januára, platí iba pre tých ktorí v roku 2017 získali preukaz. TLAČIVÁ : 01-danovnik-suhrn-priloh 02-pozemok 03-stavba-jednoucelova 04-stavba-viacucelova 05-byt 06-pes 09-priloha-znizenie-oslobodenie