DOKUMENTY

Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 415, s celkovou veľkosťou 203,8 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 66 195


CIVILNÁ OCHRANA (6)

   batérie a akumulátory (veľkosť: 195,6 kB | pridané: 27.09.2016)
   Informácie pre verejnosť (veľkosť: 83,0 kB | pridané: 24.04.2012)
   Brožúra pre obyvateľov - SKLADAČKA (veľkosť: 3,2 MB | pridané: 11.04.2012)
   Brožúra pre obyvateľov - SKLADAČKA (veľkosť: 3,2 MB | pridané: 11.04.2012)
   Brožúra pre obyvateľov - II. (veľkosť: 1,8 MB | pridané: 11.04.2012)
   Brožúra pre obyvateľov - I. (veľkosť: 306,9 kB | pridané: 11.04.2012)

DANE A DOTÁCIE (5)

   Priznanie k dani za psa (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 08.11.2011)
   Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Dolná Krupá (veľkosť: 75,5 kB | pridané: 05.12.2008)
   Oznámenie o rozhodujúcich skutočnostiach pre vznik a zánik daňovej povinnosti (veľkosť: 35,0 kB | pridané: 05.12.2008)
   Priznanie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (veľkosť: 34,5 kB | pridané: 05.12.2008)
   Priznanie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre osoby, ktoré nemajú na území obce trvalý ani prechodný pobyt (veľkosť: 33,0 kB | pridané: 05.12.2008)

EVIDENCIA A MATRIKA (20)

   Hrobové miesto (veľkosť: 60,0 kB | pridané: 26.07.2010)
   Prihlásenie na trvalý pobyt (veľkosť: 35,0 kB | pridané: 21.07.2009)
   Prihlásenie na prechodný pobyt (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 21.07.2009)
   Pridelenie orientačného čísla (veľkosť: 27,5 kB | pridané: 21.07.2009)
   Potvrdenie o trvalom pobyte (veľkosť: 26,5 kB | pridané: 21.07.2009)
   Osvedčovanie listín a podpisov na listinách (veľkosť: 27,0 kB | pridané: 21.07.2009)
   Odhlásenie pobytu (veľkosť: 27,0 kB | pridané: 21.07.2009)
   Čestné vyhlásenie (veľkosť: 25,0 kB | pridané: 21.07.2009)
   Zápis úmrtia do matriky (veľkosť: 25,0 kB | pridané: 17.07.2009)
   Zápis o uzavretí manželstva (veľkosť: 35,5 kB | pridané: 17.07.2009)
   Zápis o úmrtí (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 17.07.2009)
   Zápis o narodení (veľkosť: 32,5 kB | pridané: 17.07.2009)
   Vystavenie druhopisu-POKYNY (veľkosť: 25,0 kB | pridané: 17.07.2009)
   Vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny-POKYNY (veľkosť: 25,5 kB | pridané: 17.07.2009)
   Vedenie osobitnej matriky-POSTUPY (veľkosť: 28,5 kB | pridané: 17.07.2009)
   Uzatvorenie manželstva-POKYNY A POSTUP (veľkosť: 33,5 kB | pridané: 17.07.2009)
   Určenie otcovstva pred, alebo po narodení dieťaťa-POSTUP (veľkosť: 24,5 kB | pridané: 17.07.2009)
   Spracovanie zmien v osobných údájoch občanov (veľkosť: 26,0 kB | pridané: 17.07.2009)
   Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode (veľkosť: 25,5 kB | pridané: 17.07.2009)
   Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode (veľkosť: 29,0 kB | pridané: 17.07.2009)

FINANČNÉ DOKUMENTY (88)

   Program.rozpočet 2018-2020-Úvod, schvaľovacia doložka (veľkosť: 355,9 kB | pridané: 15.12.2017)
   Programový rozpočet-výdavky 2018-2020 (veľkosť: 113,6 kB | pridané: 15.12.2017)
   Rozpočet školstvo 2018-2020 (veľkosť: 111,5 kB | pridané: 15.12.2017)
   Program.rozpočet-plnenie 2015,2016,schv.rozpočet 2017,očak.skut.2017 (veľkosť: 227,0 kB | pridané: 15.12.2017)
   Programový rozpočet 2018-2020 (veľkosť: 141,5 kB | pridané: 15.12.2017)
   Návrh-Rozpočet-2018-2020-úvod, schvaľ.doložka.pdf (veľkosť: 423,3 kB | pridané: 28.11.2017)
   Návrh-ROZPOČET školstvo 2018-2020.xls (veľkosť: 111,5 kB | pridané: 28.11.2017)
   Rozpočet 2018-2020-plnenie 2015-2016,R2017,očak.skut.2017.xls (veľkosť: 227,0 kB | pridané: 28.11.2017)
   Návrh-Programový rozpočet-výdavky-2018.pdf (veľkosť: 113,6 kB | pridané: 28.11.2017)
   Návrh-Program. rozpočet na r.2018 a viacroč. 2019-2020.xls (veľkosť: 141,5 kB | pridané: 28.11.2017)
   Príloha č.1 k záverečnému účtu za r.2016 (veľkosť: 95,0 kB | pridané: 03.07.2017)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá s hodnotiacou správou za r.2016 (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 03.07.2017)
   Príloha1 k návrhu záverečného účtu obce r.2016 (veľkosť: 95,0 kB | pridané: 14.06.2017)
   Návrh-záverečný účet obce r.2016 (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 14.06.2017)
   Správne poplatky (veľkosť: 233,5 kB | pridané: 19.12.2016)
Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., vyberané v pokladni Obecného úradu Dolná Krupá .
   SADZOBNÍK CIEN k VZN čís. 3/2009 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2017. (veľkosť: 44,5 kB | pridané: 16.12.2016)
   Program._rozpocet_na_r.2017a_viacroc.2017-2019.xls (veľkosť: 132,0 kB | pridané: 16.12.2016)
   Rozpocet-skolstvo-2017-2019skut2014-2015R2016o.2016.xls (veľkosť: 136,0 kB | pridané: 16.12.2016)
   Programovy_rozpocet-vydavky-2017-2019.pdf (veľkosť: 756,9 kB | pridané: 16.12.2016)
   Rozpocet_prijmy_2017-2019.pdf (veľkosť: 28,8 kB | pridané: 16.12.2016)
   Rozpocet_2017-2019-skut._2014,2015R2016ocak_2016.xls (veľkosť: 181,0 kB | pridané: 16.12.2016)
   uvod_schv.dolozka-R_2017-2019.pdf (veľkosť: 356,7 kB | pridané: 16.12.2016)
   Návrh rozpočet vydavky 2017-2019.pdf (veľkosť: 610,0 kB | pridané: 30.11.2016)
   Návrh-rozpočet príjmy 2017-2019.pdf (veľkosť: 28,8 kB | pridané: 30.11.2016)
   Rozpočet školstvo 2017-2019,skut2014,2015,R2016,očak.skut.2016.xls (veľkosť: 136,0 kB | pridané: 30.11.2016)
   Rozpočet 2017-2019 skut.2014,2015,R2016,očak.skut.2016.xls (veľkosť: 181,0 kB | pridané: 30.11.2016)
   Návrh program.rozpočtu na r.2017 a viacroč.rozpočtu2017-2019.xls (veľkosť: 132,0 kB | pridané: 30.11.2016)
   úvod, schvaľovacia doložka-rozpočet 2017-2019.pdf (veľkosť: 180,3 kB | pridané: 30.11.2016)
   Príloha č.1 k záverečnému účtu za rok2015-školstvo (veľkosť: 82,5 kB | pridané: 13.06.2016)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 s hodnotiacou správou (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 13.06.2016)
Dokument schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva 10.6.2016
   Rozpočet 2016-2018 školstvo,skut. 2013-2014, rozpoče t2015, očak.skut. 2015 (veľkosť: 137,0 kB | pridané: 15.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018-výdavky (veľkosť: 923,8 kB | pridané: 14.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018-príjmy (veľkosť: 194,5 kB | pridané: 14.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018-skutočnosť 2013-2014, rozpočet 2015,očak.skut. 2015 (veľkosť: 137,0 kB | pridané: 14.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018 tabuľky (veľkosť: 126,5 kB | pridané: 14.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018 -úvod, schvaľovacia doložka (veľkosť: 358,2 kB | pridané: 14.12.2015)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2014 (veľkosť: 732,2 kB | pridané: 18.07.2015)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2014-ŠKOLSTVO (veľkosť: 91,5 kB | pridané: 08.07.2015)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2014-VÝDAVKY (veľkosť: 563,6 kB | pridané: 08.07.2015)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017-ŠKOLSTVO (veľkosť: 159,5 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017-SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA (veľkosť: 143,2 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017 (PLNENIE 2012-2014) (veľkosť: 159,0 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017-VÝDAVKY (veľkosť: 525,5 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017-PRÍJMY (veľkosť: 213,5 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017 (veľkosť: 115,5 kB | pridané: 21.11.2014)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2013 (veľkosť: 498,0 kB | pridané: 05.07.2014)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2013-VÝDAVKY (veľkosť: 547,4 kB | pridané: 05.07.2014)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2013-PRÍJMY (veľkosť: 221,2 kB | pridané: 05.07.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-TABUĽKY (veľkosť: 115,5 kB | pridané: 20.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-VÝDAVKY (veľkosť: 534,1 kB | pridané: 19.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-ÚVOD (veľkosť: 144,9 kB | pridané: 19.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-SKUTOČNOSŤ (veľkosť: 133,5 kB | pridané: 19.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-ŠKOLSTVO (veľkosť: 163,5 kB | pridané: 19.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-PRÍJMY (veľkosť: 219,0 kB | pridané: 19.12.2013)
   Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 (veľkosť: 98,2 kB | pridané: 10.07.2013)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2012-VÝDAVKY (veľkosť: 477,5 kB | pridané: 10.07.2013)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2012-PRÍJMY (veľkosť: 206,7 kB | pridané: 10.07.2013)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2012 (veľkosť: 417,9 kB | pridané: 10.06.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-ŠKOLSTVO (veľkosť: 156,5 kB | pridané: 19.12.2012)
   Plnenie rozpočtu obce Dolná krupá 2010-2012 (veľkosť: 125,0 kB | pridané: 19.12.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-TABUĽKY (veľkosť: 119,5 kB | pridané: 19.12.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-VÝDAVKY (veľkosť: 104,0 kB | pridané: 19.12.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-PRÍJMY (veľkosť: 31,4 kB | pridané: 19.12.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-DOLOŽKA (veľkosť: 549,1 kB | pridané: 19.12.2012)
   Sadzobník správnych poplatkov obce Dolná Krupá (veľkosť: 42,5 kB | pridané: 17.12.2012)
Poznámka: Príloha k VZN č. 3/2009 - platný od 1.1.2013
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2011 (veľkosť: 1,6 MB | pridané: 25.05.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2012-2014 (veľkosť: 870,5 kB | pridané: 23.12.2011)
   Monitorovacia správa k 30.06.2011 (veľkosť: 303,6 kB | pridané: 13.09.2011)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2010-PRÍJMY (veľkosť: 141,0 kB | pridané: 29.06.2011)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2010-VÝDAVKY (veľkosť: 567,5 kB | pridané: 29.06.2011)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2010 (veľkosť: 747,0 kB | pridané: 29.06.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-ÚPRAVA (veľkosť: 90,0 kB | pridané: 21.03.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 1/2011 (veľkosť: 77,2 kB | pridané: 21.03.2011)
   Rozpočtová čítanka 1/2011 (veľkosť: 72,6 kB | pridané: 21.03.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA (veľkosť: 51,3 kB | pridané: 04.02.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-TABUĽKY (veľkosť: 88,1 kB | pridané: 04.02.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-VÝDAVKY (veľkosť: 87,5 kB | pridané: 04.02.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-PRÍJMY (veľkosť: 26,4 kB | pridané: 04.02.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-ŠKOLSTVO (veľkosť: 135,5 kB | pridané: 04.02.2011)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2009 (veľkosť: 425,0 kB | pridané: 17.06.2010)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2010-2012-ŠKOLSTVO (veľkosť: 95,5 kB | pridané: 23.12.2009)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2010-2011-TEXTY (veľkosť: 235,5 kB | pridané: 23.12.2009)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2010-2011-TABUĽKY (veľkosť: 60,5 kB | pridané: 23.12.2009)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2008 (veľkosť: 208,0 kB | pridané: 20.06.2009)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2009 (veľkosť: 677,0 kB | pridané: 17.06.2009)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2009-2011-TEXTY (veľkosť: 156,5 kB | pridané: 20.12.2008)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2009-2011-TABUĽKY (veľkosť: 110,5 kB | pridané: 20.12.2008)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2008-2010 (veľkosť: 59,5 kB | pridané: 16.05.2008)

OBECNÉ DOKUMENTY (13)

   Plan_kont.cin._DK_-_1.7.17_-_31.12.17.pdf (veľkosť: 296,2 kB | pridané: 08.06.2017)
Plán kontrol.činnosti hl. kontrolóra 1.7.-31.12.2017
   Výberové konanie-riaditeľ/ka ZŠ s MŠ (veľkosť: 209,5 kB | pridané: 24.04.2017)
   Informácie o separovanom odpade (veľkosť: 45,3 kB | pridané: 21.04.2016)
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2014-2020 (AKTUALIZÁCIA) (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 29.06.2015)
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2014-2020 (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 08.04.2015)
   Organizačný poriadok ihriska - Dodatok 1 (veľkosť: 27,5 kB | pridané: 19.03.2015)
   Poriadok odmeňovania poslancov (veľkosť: 194,0 kB | pridané: 30.04.2013)
   Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami (veľkosť: 151,5 kB | pridané: 04.01.2013)
   Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami-PRÍLOHA (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 04.01.2013)
   Štatút obce Dolná Krupá (veľkosť: 133,5 kB | pridané: 19.08.2010)
   Rokovací poriadok obce Dolná Krupá (veľkosť: 86,5 kB | pridané: 19.08.2010)
   Organizačný poriadok ihriska (veľkosť: neznámy | pridané: 10.12.2009)
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2007-2013 (veľkosť: 318,4 kB | pridané: 16.05.2008)

OSTATNÉ TLAČIVÁ (11)

   KALENDÁR PODUJATÍ NA ROK 2018 (veľkosť: 423,7 kB | pridané: 29.12.2017)
   Ľudovo-umelecká škola hudby - PRIHLÁŠKA (veľkosť: 2,3 MB | pridané: 19.02.2017)
   Zámer Ľudovo-umeleckej školy hudby (veľkosť: 309,0 kB | pridané: 18.02.2017)
umelecké vzdelávanie detí priamo v našej obce bez potreby cestovať
   VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % DANE - KOROMPA (veľkosť: 23,4 kB | pridané: 15.02.2017)
vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane odovzdajte do 30. apríla 2017 (Daňový úrad Trnava)
   VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % DANE - RZ Základnej školy (veľkosť: 23,3 kB | pridané: 15.02.2017)
vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane odovzdajte do 30. apríla 2017 (Daňový úrad Trnava)
   VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % DANE - RZ pri Materskej škole (veľkosť: 23,4 kB | pridané: 15.02.2017)
vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane odovzdajte do 30. apríla 2017 (Daňový úrad Trnava)
   VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 % DANE - OŠK (veľkosť: 23,4 kB | pridané: 15.02.2017)
vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane odovzdajte do 30. apríla 2017 (Daňový úrad Trnava)
   Označovanie domov číslami (veľkosť: 171,0 kB | pridané: 04.05.2016)
   Technická správa - sekvojovec (veľkosť: 35,0 kB | pridané: 19.12.2015)
   Informácia k súpisným číslam (veľkosť: 170,0 kB | pridané: 15.10.2009)
   Odhlásenie psa z evidencie (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 05.12.2008)

PODNIKANIE (1)

   Oznámenie podnikania v rodinnom dome (veľkosť: 21,0 kB | pridané: 05.12.2008)

SEPARÁCIA ODPADU (5)

   triedime (veľkosť: 143,5 kB | pridané: 09.09.2016)
   čo kam patrí 2 (veľkosť: 603,3 kB | pridané: 09.09.2016)
   čo kam patrí 1 (veľkosť: 924,6 kB | pridané: 09.09.2016)
separovanie odpadu
   separovanie odpadu - informácia NATURPACK (veľkosť: 1,0 MB | pridané: 25.07.2016)
   Informácie o separácii odpadov (veľkosť: 45,3 kB | pridané: 16.05.2008)

STAVEBNÉ KONANIE (21)

   Kontaktné údaje spoločného obeccného úradu (veľkosť: 38,5 kB | pridané: 18.06.2015)
   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. (veľkosť: 20,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 21,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 22,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 03.06.2015)

TLAČ A PERIODIKÁ (17)

   KRUPanSKÝ SPRAVODAJ - 02/2018 (veľkosť: 2,1 MB | pridané: 08.02.2018)
   PF 2018 (veľkosť: 526,8 kB | pridané: 22.12.2017)
   KRUPanSKÝ spravodaj - 08/2016 (veľkosť: 1,9 MB | pridané: 12.08.2016)
   Dolna_Krupa_Konferencia_2013_Zbornik.pdf (veľkosť: 8,1 MB | pridané: 09.02.2016)
   7 DIVOV DOLNEJ KRUPEJ_prospekt (veľkosť: 14,5 MB | pridané: 20.01.2016)
   SPRIEVODCA VÝSTAVOU 2. časť (ružiarstvo) (veľkosť: 8,0 MB | pridané: 09.01.2016)
   SPRIEVODCA VÝSTAVOU 1. časť (ružiarstvo) (veľkosť: 9,9 MB | pridané: 09.01.2016)
   RUŽOVÁ GRÓFKA A JEJ SVET_výber (veľkosť: 1,3 MB | pridané: 08.01.2016)
Zoznámte sa s osobnosťou Márie Henriety Chotekovej prostredníctvom ukážky z publikácie RUŽOVÁ GRÓFKA A JEJ SVET - Príbeh zakladateľky prvého rozária na Slovensku.
   KRUPanSKÝ spravodaj - 08/2014 (veľkosť: 661,0 kB | pridané: 15.09.2014)
   KRUPanSKÝ spravodaj - 11/2013 (veľkosť: 755,6 kB | pridané: 04.12.2013)
   KRUPanSKÝ spravodaj - 08/2012 (veľkosť: 9,3 MB | pridané: 07.09.2012)
   KRUPanSKÝ spravodaj - 08/2011 (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 02.09.2011)
   KRUPanSKÝ spravodaj - 08/2010 (veľkosť: 8,8 MB | pridané: 02.09.2010)
   KRUPanSKÝ spravodaj - 08/2009 (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 31.08.2009)
   KRUPanSKÝ spravodaj - 08/2008 (veľkosť: 11,9 MB | pridané: 31.08.2008)
   KRUPanSKÝ spravodaj - 11/2007 (veľkosť: 1,0 MB | pridané: 30.11.2007)
   KRUPanSKÝ spravodaj - 05/2007 (veľkosť: 1,3 MB | pridané: 31.05.2007)

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (23)

   ÚPO - 1. ŠIRŠIE VZŤAHY.pdf (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 03.05.2016)
   ÚPO - zastavané územie MAPA (veľkosť: 500,5 kB | pridané: 02.05.2016)
   ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPO) - TEXTOVÁ ČASŤ A, B (veľkosť: 974,5 kB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - TEXTOVÁ ČASŤ C.pdf (veľkosť: 390,4 kB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 2. USPORIADANIE A VYUŽÍVANIE ÚZEMIA (veľkosť: 2,2 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 3. DOPRAVNÉ VYBAVENIE (veľkosť: 1,9 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 4. VODNÉ HOSPODÁRSTVO (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 5. ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE (veľkosť: 1,9 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 6. PODNY A LESNÝ FOND (veľkosť: 1,9 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 7. OCHRANA PRÍRODY A TVORBY KRAJINY (veľkosť: 2,6 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - Textová časť TABUĽKA 1 (veľkosť: 140,3 kB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - Textová časť TABUĽKA 2 (veľkosť: 149,2 kB | pridané: 20.04.2016)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb - TEXTOVÁ ČASŤ (veľkosť: 117,1 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - prehľady novonavrhovaných lokalít - bývanie, občianska vybavenosť, rekreácia, výroba, verejná a izolačná zeleň - TEXTOVÁ ČASŤ (veľkosť: 276,2 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - súhrnný prehľad navrhovaných lokalít na poľnohospodárskej pôde - TEXTOVÁ ČASŤ (veľkosť: 158,5 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - smerná a záväzná časť - TEXTOVÁ ČASŤ (veľkosť: 736,7 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres ochrany prírody a tvorby krajiny - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 699,0 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres perspektívneho použitia PP a LPF - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 431,1 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a EKS - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 417,1 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 377,1 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 432,6 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - komplexný výkres priestorového usporidania a funkčného využívania územia - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 538,8 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - širšie vzťahy - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 17.06.2015)

VOLEBNÉ DOKUMENTY (5)

   VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017 - poslanci (veľkosť: 685,8 kB | pridané: 05.11.2017)
Výsledky za obec Dolná Krupá - poslanci VÚC
   VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017 - súhrn za obec (veľkosť: 215,3 kB | pridané: 05.11.2017)
Výsledky za obec Dolná Krupá - súhrn a predseda VÚC
   Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4. novembra 2017. (veľkosť: 21,2 kB | pridané: 28.06.2017)
   Vysledky_volieb_do_Narodnej_rady_SR_v_obci_Dolna_Krupa_v_roku_2016.pdf (veľkosť: 6,3 MB | pridané: 24.03.2016)
   Výsledky volieb do Národnej rady SR v obci Dolná Krupá v roku 2012 (veľkosť: 62,0 kB | pridané: 13.03.2012)

ZÁPISNICE A UZNESENIA (76)

   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2017 (veľkosť: 794,4 kB | pridané: 08.01.2018)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2017 (veľkosť: 796,8 kB | pridané: 12.12.2017)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017 (veľkosť: 429,0 kB | pridané: 17.10.2017)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2017 (veľkosť: 805,3 kB | pridané: 02.08.2017)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 01.06.2017 (veľkosť: 2,7 MB | pridané: 16.06.2017)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.05.2017 (veľkosť: 729,9 kB | pridané: 22.05.2017)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.03.2017 (veľkosť: 793,9 kB | pridané: 25.03.2017)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2016 (veľkosť: 716,6 kB | pridané: 09.01.2017)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.11.2016 (veľkosť: 548,3 kB | pridané: 12.12.2016)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.09.2016 (veľkosť: 713,1 kB | pridané: 27.09.2016)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.06.2016 (veľkosť: 695,1 kB | pridané: 05.07.2016)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2016 (veľkosť: 486,7 kB | pridané: 24.05.2016)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.02.2016 (veľkosť: 610,9 kB | pridané: 21.04.2016)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015 (veľkosť: 327,8 kB | pridané: 11.01.2016)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.11.2015 (veľkosť: 499,6 kB | pridané: 04.12.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.09.2015 (veľkosť: 298,3 kB | pridané: 21.09.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2015 (veľkosť: 368,3 kB | pridané: 02.07.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.05.2015 (veľkosť: 407,5 kB | pridané: 20.05.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.04.2015 (veľkosť: 318,1 kB | pridané: 26.04.2015)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2015 (veľkosť: 229,1 kB | pridané: 03.03.2015)
   Zápisnica z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 348,1 kB | pridané: 18.12.2014)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 460,1 kB | pridané: 18.12.2014)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2014 (veľkosť: 368,4 kB | pridané: 26.10.2014)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.07.2014 (veľkosť: 348,1 kB | pridané: 02.08.2014)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2014 (veľkosť: 380,2 kB | pridané: 18.06.2014)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.04.2014 (veľkosť: 360,6 kB | pridané: 16.04.2014)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.02.2014 (veľkosť: 375,3 kB | pridané: 25.02.2014)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 (veľkosť: 460,8 kB | pridané: 17.12.2013)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.10.2013 (veľkosť: 194,6 kB | pridané: 01.11.2013)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.08.2013 (veľkosť: 312,9 kB | pridané: 11.08.2013)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2013 (veľkosť: 257,9 kB | pridané: 19.06.2013)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.04.2013 (veľkosť: 251,7 kB | pridané: 15.04.2013)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2013 (veľkosť: 207,9 kB | pridané: 24.02.2013)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (veľkosť: 920,0 kB | pridané: 19.12.2012)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.11.2012 (veľkosť: 261,3 kB | pridané: 12.11.2012)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.08.2012 (veľkosť: 217,6 kB | pridané: 15.08.2012)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.07.2012 (veľkosť: 259,8 kB | pridané: 27.07.2012)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.05.2012 (veľkosť: 237,6 kB | pridané: 12.05.2012)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.02.2012 (veľkosť: 263,1 kB | pridané: 03.03.2012)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (veľkosť: 208,0 kB | pridané: 23.12.2011)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.11.2011 (veľkosť: 218,5 kB | pridané: 17.11.2011)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.08.2011 (veľkosť: 215,7 kB | pridané: 20.08.2011)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.06.2011 (veľkosť: 183,3 kB | pridané: 16.06.2011)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2011 (veľkosť: 184,6 kB | pridané: 17.05.2011)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2011 (veľkosť: 191,5 kB | pridané: 02.03.2011)
   Zápisnica z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.12.2010 (veľkosť: 52,5 kB | pridané: 05.01.2011)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.12.2010 (veľkosť: 71,0 kB | pridané: 14.12.2010)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.10.2010 (veľkosť: 73,5 kB | pridané: 12.11.2010)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.08.2010 (veľkosť: 64,5 kB | pridané: 25.08.2010)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.06.2010 (veľkosť: 70,5 kB | pridané: 18.06.2010)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.04.2010 (veľkosť: 77,0 kB | pridané: 08.05.2010)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.02.2010 (veľkosť: 62,0 kB | pridané: 24.02.2010)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2009 (veľkosť: 68,0 kB | pridané: 11.12.2009)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2009 (veľkosť: 61,0 kB | pridané: 30.11.2009)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2009 (veľkosť: 87,5 kB | pridané: 04.11.2009)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.08.2009 (veľkosť: 61,5 kB | pridané: 26.08.2009)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.06.2009 (veľkosť: 68,0 kB | pridané: 24.06.2009)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.04.2009 (veľkosť: 75,0 kB | pridané: 20.04.2009)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.02.2009 (veľkosť: 56,5 kB | pridané: 20.02.2009)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2008 (veľkosť: 64,0 kB | pridané: 20.12.2008)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2008 (veľkosť: 68,5 kB | pridané: 30.11.2008)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.09.2008 (veľkosť: 96,5 kB | pridané: 29.09.2008)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.07.2008 (veľkosť: 79,5 kB | pridané: 05.08.2008)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2008 (veľkosť: 73,5 kB | pridané: 05.06.2008)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.04.2008 (veľkosť: 94,0 kB | pridané: 09.04.2008)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.02.2008 (veľkosť: 60,5 kB | pridané: 12.02.2008)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2007 (veľkosť: 89,2 kB | pridané: 19.12.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2007 (veľkosť: 91,9 kB | pridané: 27.11.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2007 (veľkosť: 101,7 kB | pridané: 02.10.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.07.2007 (veľkosť: 96,9 kB | pridané: 02.08.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.06.2007 (veľkosť: 108,6 kB | pridané: 12.06.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.05.2007 (veľkosť: 99,0 kB | pridané: 13.05.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2007 (veľkosť: 136,6 kB | pridané: 08.04.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2007 (veľkosť: 125,3 kB | pridané: 02.03.2007)
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.01.2007 (veľkosť: 105,1 kB | pridané: 16.01.2007)
   Zápisnica z 1. rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.01.2007 (veľkosť: 77,7 kB | pridané: 11.01.2007)

ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (58)

   VZN č.2/2018-zmena VZN č.4/2013 o financovaní MŠ a škol.zariadení v zriaď.pôsobnosti obce D.Krupá a o financovaní záujm.aktivít detí (veľkosť: 297,6 kB | pridané: 15.12.2017)
   VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO (veľkosť: 2,3 MB | pridané: 15.12.2017)
   Návrh VZN č.2/2018-zmena VZN 4/2013-výška dotácie na dieťa MŠ a žiaka ŠZ (veľkosť: 298,0 kB | pridané: 28.11.2017)
   VZN_c.5.2017_o_mieste_a_case_zapisu_a_o_vyske_mes.prisp.na_ciastoc._uhradu_vydavkov_skol_a_SZ.pdf (veľkosť: 378,2 kB | pridané: 21.09.2017)
   VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá (veľkosť: 1,0 MB | pridané: 04.05.2017)
   Príloha č. 1 k VZN č. 3/2017 (veľkosť: 78,0 kB | pridané: 06.03.2017)
   VZN č. 3/2017 (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 06.03.2017)
   VZN_c_2_2017_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf (veľkosť: 297,4 kB | pridané: 16.12.2016)
   VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady a DSO (veľkosť: 3,3 MB | pridané: 16.12.2016)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Stránka 1 z 2  1  2  »