DOKUMENTY

Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 387, s celkovou veľkosťou 193,9 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 58 530


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (55)

   VZN č. 5/2014 ktorým sa mení VZN č.4/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 96,6 kB | pridané: 06.11.2014)
   VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 62,5 kB | pridané: 17.03.2014)
   VZN č. 3/2014 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Dolná Krupá vyhlásená vzn č. 49/2005 zo dňa 24.06.2005 (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 17.03.2014)
   VZN č. 2/2014 ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 98,8 kB | pridané: 20.12.2013)
   VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2014 (veľkosť: 184,0 kB | pridané: 20.12.2013)
   VZN č. 7/2013 ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 99,7 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 6/2013 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 104,8 kB | pridané: 22.11.2013)
   VZN č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 704,4 kB | pridané: 17.06.2013)
   VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 251,9 kB | pridané: 16.04.2013)
   VZN č. 3/2013 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 29,0 kB | pridané: 16.04.2013)
   VZN č. 2/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 19.12.2012)
   VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2013 (veľkosť: 94,5 kB | pridané: 17.12.2012)
   VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 94,8 kB | pridané: 31.07.2012)
   VZN č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolná Krupá (veľkosť: 58,5 kB | pridané: 31.07.2012)
   VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 95,7 kB | pridané: 25.05.2012)
   VZN č. 3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/210 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 95,8 kB | pridané: 20.02.2012)
   VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2012 (veľkosť: 95,0 kB | pridané: 18.01.2012)
   VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 86,6 kB | pridané: 05.12.2011)
   VZN č. 3/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa (veľkosť: 74,5 kB | pridané: 05.01.2011)
   VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 60,5 kB | pridané: 14.12.2010)
   VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2011 (veľkosť: 97,0 kB | pridané: 13.12.2010)
   VZN č. 4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 45,0 kB | pridané: 30.12.2009)
   VZN č. 3/2010 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 72,0 kB | pridané: 23.12.2009)
   VZN č. 2/2010 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 53,5 kB | pridané: 23.12.2009)
   VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2010 (veľkosť: 100,0 kB | pridané: 30.11.2009)
   VZN č.8/2009 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesač. príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 20.12.2008)
   VZN č. 7/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 58,5 kB | pridané: 20.12.2008)
   VZN č. 6/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 20.12.2008)
   VZN č. 3/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá (veľkosť: 44,5 kB | pridané: 20.12.2008)
Aktuálny sadzobník k VZN nájdete v rubrike FINANČNÉ DOKUMENTY
   VZN č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Dolná Krupá (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 15.12.2008)
   VZN č.51/2006 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (veľkosť: 160,5 kB | pridané: 14.12.2006)

FARSKÉ OZNAMY (56)

   farské oznamy (veľkosť: 53,5 kB | pridané: 06.11.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 54,5 kB | pridané: 30.10.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 52,5 kB | pridané: 24.10.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 52,5 kB | pridané: 16.10.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 52,0 kB | pridané: 09.10.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 53,5 kB | pridané: 25.09.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 52,5 kB | pridané: 18.09.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 52,5 kB | pridané: 04.09.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 53,5 kB | pridané: 28.08.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 53,5 kB | pridané: 14.08.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 07.08.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 24.07.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 52,0 kB | pridané: 15.06.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 51,0 kB | pridané: 05.06.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 52,5 kB | pridané: 31.05.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 51,0 kB | pridané: 15.05.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 24.04.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 19.04.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 53,5 kB | pridané: 10.04.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 27.03.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 20.03.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 13.03.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 48,0 kB | pridané: 14.02.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 48,5 kB | pridané: 13.02.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 30.01.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 23.01.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 47,5 kB | pridané: 16.01.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 48,5 kB | pridané: 10.01.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 02.01.2017)
   farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 27.12.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 21.12.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 12.12.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 05.12.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 01.12.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 21.11.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 48,5 kB | pridané: 14.11.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 07.11.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 50,5 kB | pridané: 31.10.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 17.10.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 48,5 kB | pridané: 11.10.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 26.09.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 12.09.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 30.08.2016)
   farské oznamy (veľkosť: 48,0 kB | pridané: 19.08.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 48,0 kB | pridané: 11.08.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 20.04.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 19.04.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 50,5 kB | pridané: 17.04.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 51,0 kB | pridané: 10.04.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 49,0 kB | pridané: 22.03.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 48,5 kB | pridané: 21.03.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 50,0 kB | pridané: 20.03.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 48,5 kB | pridané: 20.03.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 49,5 kB | pridané: 14.03.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 48,5 kB | pridané: 08.02.2016)
   Farské oznamy (veľkosť: 50,5 kB | pridané: 01.02.2016)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Stránka 2 z 2  «  1  2