FINANČNÉ DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 97, s celkovou veľkosťou 32,2 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 16 180


FINANČNÉ DOKUMENTY (97)

   Programový rozpočet 2019-2021-príjmy skut.2016,2017,skut.a upr2018 (veľkosť: 20,2 kB | pridané: 15.11.2018)
   Programový rozpočet 2019-2021-výd.-skutočnosť2016,2017,schv.a upr.2018 (veľkosť: 105,8 kB | pridané: 15.11.2018)
   Programový rozpočet 2019-2021-školstvo (veľkosť: 224,0 kB | pridané: 15.11.2018)
   Programový rozpočet 2019-2021 (veľkosť: 810,6 kB | pridané: 15.11.2018)
   Programový rozpočet 2019-2021 (veľkosť: 151,5 kB | pridané: 15.11.2018)
   Programový rozpočet 2019-2021-úvod (veľkosť: 359,8 kB | pridané: 15.11.2018)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za r.2017 s hodnotiacou správou (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 26.06.2018)
   Rozpočet ZŠ s MŠ 2017-príloha 1 k záverečnému účtu obce (veľkosť: 76,0 kB | pridané: 14.05.2018)
   Návrh-Záverečný účet obce s hodnotiacou správou za r. 2017 (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 14.05.2018)
   Program.rozpočet 2018-2020-Úvod, schvaľovacia doložka (veľkosť: 355,9 kB | pridané: 15.12.2017)
   Programový rozpočet-výdavky 2018-2020 (veľkosť: 113,6 kB | pridané: 15.12.2017)
   Rozpočet školstvo 2018-2020 (veľkosť: 111,5 kB | pridané: 15.12.2017)
   Program.rozpočet-plnenie 2015,2016,schv.rozpočet 2017,očak.skut.2017 (veľkosť: 227,0 kB | pridané: 15.12.2017)
   Programový rozpočet 2018-2020 (veľkosť: 141,5 kB | pridané: 15.12.2017)
   Návrh-Rozpočet-2018-2020-úvod, schvaľ.doložka.pdf (veľkosť: 423,3 kB | pridané: 28.11.2017)
   Návrh-ROZPOČET školstvo 2018-2020.xls (veľkosť: 111,5 kB | pridané: 28.11.2017)
   Rozpočet 2018-2020-plnenie 2015-2016,R2017,očak.skut.2017.xls (veľkosť: 227,0 kB | pridané: 28.11.2017)
   Návrh-Programový rozpočet-výdavky-2018.pdf (veľkosť: 113,6 kB | pridané: 28.11.2017)
   Návrh-Program. rozpočet na r.2018 a viacroč. 2019-2020.xls (veľkosť: 141,5 kB | pridané: 28.11.2017)
   Príloha č.1 k záverečnému účtu za r.2016 (veľkosť: 95,0 kB | pridané: 03.07.2017)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá s hodnotiacou správou za r.2016 (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 03.07.2017)
   Príloha1 k návrhu záverečného účtu obce r.2016 (veľkosť: 95,0 kB | pridané: 14.06.2017)
   Návrh-záverečný účet obce r.2016 (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 14.06.2017)
   Správne poplatky (veľkosť: 233,5 kB | pridané: 19.12.2016)
Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., vyberané v pokladni Obecného úradu Dolná Krupá .
   SADZOBNÍK CIEN k VZN čís. 3/2009 nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2017. (veľkosť: 44,5 kB | pridané: 16.12.2016)
   Program._rozpocet_na_r.2017a_viacroc.2017-2019.xls (veľkosť: 132,0 kB | pridané: 16.12.2016)
   Rozpocet-skolstvo-2017-2019skut2014-2015R2016o.2016.xls (veľkosť: 136,0 kB | pridané: 16.12.2016)
   Programovy_rozpocet-vydavky-2017-2019.pdf (veľkosť: 756,9 kB | pridané: 16.12.2016)
   Rozpocet_prijmy_2017-2019.pdf (veľkosť: 28,8 kB | pridané: 16.12.2016)
   Rozpocet_2017-2019-skut._2014,2015R2016ocak_2016.xls (veľkosť: 181,0 kB | pridané: 16.12.2016)
   uvod_schv.dolozka-R_2017-2019.pdf (veľkosť: 356,7 kB | pridané: 16.12.2016)
   Návrh rozpočet vydavky 2017-2019.pdf (veľkosť: 610,0 kB | pridané: 30.11.2016)
   Návrh-rozpočet príjmy 2017-2019.pdf (veľkosť: 28,8 kB | pridané: 30.11.2016)
   Rozpočet školstvo 2017-2019,skut2014,2015,R2016,očak.skut.2016.xls (veľkosť: 136,0 kB | pridané: 30.11.2016)
   Rozpočet 2017-2019 skut.2014,2015,R2016,očak.skut.2016.xls (veľkosť: 181,0 kB | pridané: 30.11.2016)
   Návrh program.rozpočtu na r.2017 a viacroč.rozpočtu2017-2019.xls (veľkosť: 132,0 kB | pridané: 30.11.2016)
   úvod, schvaľovacia doložka-rozpočet 2017-2019.pdf (veľkosť: 180,3 kB | pridané: 30.11.2016)
   Príloha č.1 k záverečnému účtu za rok2015-školstvo (veľkosť: 82,5 kB | pridané: 13.06.2016)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 s hodnotiacou správou (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 13.06.2016)
Dokument schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva 10.6.2016
   Rozpočet 2016-2018 školstvo,skut. 2013-2014, rozpoče t2015, očak.skut. 2015 (veľkosť: 137,0 kB | pridané: 15.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018-výdavky (veľkosť: 923,8 kB | pridané: 14.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018-príjmy (veľkosť: 194,5 kB | pridané: 14.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018-skutočnosť 2013-2014, rozpočet 2015,očak.skut. 2015 (veľkosť: 137,0 kB | pridané: 14.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018 tabuľky (veľkosť: 126,5 kB | pridané: 14.12.2015)
   Rozpočet 2016-2018 -úvod, schvaľovacia doložka (veľkosť: 358,2 kB | pridané: 14.12.2015)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2014 (veľkosť: 732,2 kB | pridané: 18.07.2015)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2014-ŠKOLSTVO (veľkosť: 91,5 kB | pridané: 08.07.2015)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2014-VÝDAVKY (veľkosť: 563,6 kB | pridané: 08.07.2015)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017-ŠKOLSTVO (veľkosť: 159,5 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017-SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA (veľkosť: 143,2 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017 (PLNENIE 2012-2014) (veľkosť: 159,0 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017-VÝDAVKY (veľkosť: 525,5 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017-PRÍJMY (veľkosť: 213,5 kB | pridané: 21.11.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2015-2017 (veľkosť: 115,5 kB | pridané: 21.11.2014)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2013 (veľkosť: 498,0 kB | pridané: 05.07.2014)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2013-VÝDAVKY (veľkosť: 547,4 kB | pridané: 05.07.2014)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2013-PRÍJMY (veľkosť: 221,2 kB | pridané: 05.07.2014)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-TABUĽKY (veľkosť: 115,5 kB | pridané: 20.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-VÝDAVKY (veľkosť: 534,1 kB | pridané: 19.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-ÚVOD (veľkosť: 144,9 kB | pridané: 19.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-SKUTOČNOSŤ (veľkosť: 133,5 kB | pridané: 19.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-ŠKOLSTVO (veľkosť: 163,5 kB | pridané: 19.12.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2014-2016-PRÍJMY (veľkosť: 219,0 kB | pridané: 19.12.2013)
   Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2012 (veľkosť: 98,2 kB | pridané: 10.07.2013)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2012-VÝDAVKY (veľkosť: 477,5 kB | pridané: 10.07.2013)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2012-PRÍJMY (veľkosť: 206,7 kB | pridané: 10.07.2013)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2012 (veľkosť: 417,9 kB | pridané: 10.06.2013)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-ŠKOLSTVO (veľkosť: 156,5 kB | pridané: 19.12.2012)
   Plnenie rozpočtu obce Dolná krupá 2010-2012 (veľkosť: 125,0 kB | pridané: 19.12.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-TABUĽKY (veľkosť: 119,5 kB | pridané: 19.12.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-VÝDAVKY (veľkosť: 104,0 kB | pridané: 19.12.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-PRÍJMY (veľkosť: 31,4 kB | pridané: 19.12.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2013-2015-DOLOŽKA (veľkosť: 549,1 kB | pridané: 19.12.2012)
   Sadzobník správnych poplatkov obce Dolná Krupá (veľkosť: 42,5 kB | pridané: 17.12.2012)
Poznámka: Príloha k VZN č. 3/2009 - platný od 1.1.2013
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2011 (veľkosť: 1,6 MB | pridané: 25.05.2012)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2012-2014 (veľkosť: 870,5 kB | pridané: 23.12.2011)
   Monitorovacia správa k 30.06.2011 (veľkosť: 303,6 kB | pridané: 13.09.2011)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2010-PRÍJMY (veľkosť: 141,0 kB | pridané: 29.06.2011)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2010-VÝDAVKY (veľkosť: 567,5 kB | pridané: 29.06.2011)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2010 (veľkosť: 747,0 kB | pridané: 29.06.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-ÚPRAVA (veľkosť: 90,0 kB | pridané: 21.03.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 1/2011 (veľkosť: 77,2 kB | pridané: 21.03.2011)
   Rozpočtová čítanka 1/2011 (veľkosť: 72,6 kB | pridané: 21.03.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA (veľkosť: 51,3 kB | pridané: 04.02.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-TABUĽKY (veľkosť: 88,1 kB | pridané: 04.02.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-VÝDAVKY (veľkosť: 87,5 kB | pridané: 04.02.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-PRÍJMY (veľkosť: 26,4 kB | pridané: 04.02.2011)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2011-2013-ŠKOLSTVO (veľkosť: 135,5 kB | pridané: 04.02.2011)
   Hodnotiaca správa rozpočtu obce Dolná Krupá 2009 (veľkosť: 425,0 kB | pridané: 17.06.2010)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2010-2012-ŠKOLSTVO (veľkosť: 95,5 kB | pridané: 23.12.2009)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2010-2011-TEXTY (veľkosť: 235,5 kB | pridané: 23.12.2009)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2010-2011-TABUĽKY (veľkosť: 60,5 kB | pridané: 23.12.2009)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2008 (veľkosť: 208,0 kB | pridané: 20.06.2009)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá za rok 2009 (veľkosť: 677,0 kB | pridané: 17.06.2009)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2009-2011-TEXTY (veľkosť: 156,5 kB | pridané: 20.12.2008)
   Programový rozpočet obce Dolná Krupá 2009-2011-TABUĽKY (veľkosť: 110,5 kB | pridané: 20.12.2008)
   Rozpočet obce Dolná Krupá 2008-2010 (veľkosť: 59,5 kB | pridané: 16.05.2008)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email