OBECNÉ DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 27, s celkovou veľkosťou 11,3 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 7 678


OBECNÉ DOKUMENTY (27)

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (veľkosť: 310,8 kB | pridané: 08.08.2019)
   Verejná vyhláška (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 06.08.2019)
Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Dechtice na obdobie rokov 2019-2028
   Program odpadového hospodárstva obce Dolná Krupá na aroky 2016-2020 (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 01.08.2019)
   Záverečný účet obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 s hodnotiacou správou (veľkosť: 1,0 MB | pridané: 16.07.2019)
   Zámer prenájmu časti nebytových priestorov - lekáreň (veľkosť: 322,8 kB | pridané: 16.07.2019)
   Pracovná doba OcU počas letných mesiacov (veľkosť: 223,0 kB | pridané: 26.06.2019)
   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (veľkosť: 232,7 kB | pridané: 21.06.2019)
Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľsťva obce Dolná Krupá
   Zápis v obecnej kronike za rok 2015 (veľkosť: 763,6 kB | pridané: 07.05.2019)
   Komunitný plán sociálnych služieb obce Dolná Krupá 2018-2023 (veľkosť: 590,7 kB | pridané: 18.12.2018)
   Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby_FORMULÁRE (veľkosť: 185,6 kB | pridané: 30.05.2018)
   Informácia pre dotknuté osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov (veľkosť: 185,6 kB | pridané: 30.05.2018)
   Plán kontrolnej činnosti 1.7.-31.12.2018 (veľkosť: 297,5 kB | pridané: 30.05.2018)
   KOMUNITNÝ PLAN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE DOLNÁ KRUPÁ 2013-2020 (veľkosť: 812,1 kB | pridané: 16.04.2018)
   Uznesenie o schválení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2014-2020 (veľkosť: 11,9 kB | pridané: 19.03.2018)
   Plan_kont.cin._DK_-_1.7.17_-_31.12.17.pdf (veľkosť: 296,2 kB | pridané: 08.06.2017)
Plán kontrol.činnosti hl. kontrolóra 1.7.-31.12.2017
   Výberové konanie-riaditeľ/ka ZŠ s MŠ (veľkosť: 209,5 kB | pridané: 24.04.2017)
   Informácie o separovanom odpade (veľkosť: 45,3 kB | pridané: 21.04.2016)
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2014-2020 (AKTUALIZÁCIA) (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 29.06.2015)
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2014-2020 (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 08.04.2015)
   Organizačný poriadok ihriska - Dodatok 1 (veľkosť: 27,5 kB | pridané: 19.03.2015)
   Poriadok odmeňovania poslancov (veľkosť: 194,0 kB | pridané: 30.04.2013)
   Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami (veľkosť: 151,5 kB | pridané: 04.01.2013)
   Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami-PRÍLOHA (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 04.01.2013)
   Štatút obce Dolná Krupá (veľkosť: 133,5 kB | pridané: 19.08.2010)
   Rokovací poriadok obce Dolná Krupá (veľkosť: 86,5 kB | pridané: 19.08.2010)
   Organizačný poriadok ihriska (veľkosť: neznámy | pridané: 10.12.2009)
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2007-2013 (veľkosť: 318,4 kB | pridané: 16.05.2008)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email