OBECNÉ DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 18, s celkovou veľkosťou 5,5 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 4 397


OBECNÉ DOKUMENTY (18)

   Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby_FORMULÁRE (veľkosť: 185,6 kB | pridané: 30.05.2018)
   Informácia pre dotknuté osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov (veľkosť: 185,6 kB | pridané: 30.05.2018)
   Plán kontrolnej činnosti 1.7.-31.12.2018 (veľkosť: 297,5 kB | pridané: 30.05.2018)
   KOMUNITNÝ PLAN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE DOLNÁ KRUPÁ 2013-2020 (veľkosť: 812,1 kB | pridané: 16.04.2018)
   Uznesenie o schválení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2014-2020 (veľkosť: 11,9 kB | pridané: 19.03.2018)
   Plan_kont.cin._DK_-_1.7.17_-_31.12.17.pdf (veľkosť: 296,2 kB | pridané: 08.06.2017)
Plán kontrol.činnosti hl. kontrolóra 1.7.-31.12.2017
   Výberové konanie-riaditeľ/ka ZŠ s MŠ (veľkosť: 209,5 kB | pridané: 24.04.2017)
   Informácie o separovanom odpade (veľkosť: 45,3 kB | pridané: 21.04.2016)
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2014-2020 (AKTUALIZÁCIA) (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 29.06.2015)
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2014-2020 (veľkosť: 1,5 MB | pridané: 08.04.2015)
   Organizačný poriadok ihriska - Dodatok 1 (veľkosť: 27,5 kB | pridané: 19.03.2015)
   Poriadok odmeňovania poslancov (veľkosť: 194,0 kB | pridané: 30.04.2013)
   Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami (veľkosť: 151,5 kB | pridané: 04.01.2013)
   Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami-PRÍLOHA (veľkosť: 31,0 kB | pridané: 04.01.2013)
   Štatút obce Dolná Krupá (veľkosť: 133,5 kB | pridané: 19.08.2010)
   Rokovací poriadok obce Dolná Krupá (veľkosť: 86,5 kB | pridané: 19.08.2010)
   Organizačný poriadok ihriska (veľkosť: neznámy | pridané: 10.12.2009)
   Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolná Krupá na roky 2007-2013 (veľkosť: 318,4 kB | pridané: 16.05.2008)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email