ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOLNÁ KRUPÁ


  Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 23, s celkovou veľkosťou 22,9 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 4 111


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (23)

   ÚPO - 1. ŠIRŠIE VZŤAHY.pdf (veľkosť: 1,7 MB | pridané: 03.05.2016)
   ÚPO - zastavané územie MAPA (veľkosť: 500,5 kB | pridané: 02.05.2016)
   ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPO) - TEXTOVÁ ČASŤ A, B (veľkosť: 974,5 kB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - TEXTOVÁ ČASŤ C.pdf (veľkosť: 390,4 kB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 2. USPORIADANIE A VYUŽÍVANIE ÚZEMIA (veľkosť: 2,2 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 3. DOPRAVNÉ VYBAVENIE (veľkosť: 1,9 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 4. VODNÉ HOSPODÁRSTVO (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 5. ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE (veľkosť: 1,9 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 6. PODNY A LESNÝ FOND (veľkosť: 1,9 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - 7. OCHRANA PRÍRODY A TVORBY KRAJINY (veľkosť: 2,6 MB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - Textová časť TABUĽKA 1 (veľkosť: 140,3 kB | pridané: 20.04.2016)
   ÚPO - Textová časť TABUĽKA 2 (veľkosť: 149,2 kB | pridané: 20.04.2016)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - schéma záväzných častí verejnoprospešných stavieb - TEXTOVÁ ČASŤ (veľkosť: 117,1 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - prehľady novonavrhovaných lokalít - bývanie, občianska vybavenosť, rekreácia, výroba, verejná a izolačná zeleň - TEXTOVÁ ČASŤ (veľkosť: 276,2 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - súhrnný prehľad navrhovaných lokalít na poľnohospodárskej pôde - TEXTOVÁ ČASŤ (veľkosť: 158,5 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - smerná a záväzná časť - TEXTOVÁ ČASŤ (veľkosť: 736,7 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres ochrany prírody a tvorby krajiny - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 699,0 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres perspektívneho použitia PP a LPF - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 431,1 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika a EKS - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 417,1 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 377,1 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 432,6 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - komplexný výkres priestorového usporidania a funkčného využívania územia - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 538,8 kB | pridané: 17.06.2015)
   Zmeny a doplnky 02/2014 - ÚP obce Dolná Krupá - širšie vzťahy - GRAFICKÁ ČASŤ (veľkosť: 2,5 MB | pridané: 17.06.2015)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.