INÉ UDALOSTI V OBCI

Oprava miestnej komunikácie (apríl 2017)

Od 4. do 10. apríla 2017 zrealizovala firma CS, s. r. o. Trnava opravu miestnych komunikácií na Námestí sv. Vendelína a časti ulice Horný Chríb. Projekt zahŕňal odstránenie asfaltového povrchu a ďalších podkladov, zemné práce, nástrek spojovacím asfaltom a vyasfaltovanie povrchu dvoma vrstvami, vrátene premiestnenia sutiny. Výsledkom je nový asfaltový povrch na ploche 3 268 m2 v dĺžke cca 600 m.

Nové detské ihrisko (08.04.2017)

V prvom aprílovom týždni (3. 4. – 7. 4) bolo v areáli OŠK vybudované nové detské ihrisko. Realizáciu uhradila zo svojho rozpočtu obce. Jeho súčasťou je 7 hracích prvkov: preliezka, kolotoč, športová zostava s lezeckou stenou, domček so šmýkačkou, preklápacia hojdačka, dvojmiestna reťazová hojdačka a motorka na pružine. Súčasťou ihriska sú dve lavičky, odpadkový kôš a informačná tabuľa. Detské ihrisko je monitorované kamerovým systémom.

Podhájska ulica - rekonštrukcia I. etapa

V januári 2017 bola skolaudovaná investičná akcia Rekonštrukcia chodníka a časti miestnej komunikácie Podhájska ulica - I. etapa.

Výrez topoľov v areáli OŠK (18.-20.1.2017)

V dňoch 18. až 20. januára 2017 sa uskutočnil výrez topoľov v areáli OŠK.

Rekonštrukcia kultúrneho strediska (máj-júl 2016)

Rekonštrukcia prebiehala od 3. mája 2016. Stavebné práce realizovala firma Hílek, spol. s r. o. Senica. Rekonštrukcia zahŕňala tepelnú izoláciu a hydroizoláciu strechy, výmenu okien a dverí, opravu a renováciu fasády. Boli osadené nové klampiarske výrobky, hromozvod, mreže v suteréne, zábradlie na schodoch od kuchyne, položenie dlažby na schodoch pri východe z kuchyne. Stavba v hodnote 142 176,91 € bola ukončená v trojtýždňovom predstihu 6. júla 2016.

Rekonštrukcia kultúrneho strediska - kontrolný deň (16.06.2016)

V budove kultúrneho strediska, kde prebiehajú práce na projekte Rekonštrukcia - zateplenie strechy a výmena výplní otvorov, bol dňa 16. júna 2016 kontrolný deň. Stavba by mala byť dokončená v predstihu už 6. júla 2016 (pôvodný termín 31. júl).

Stretnutie priateľov a ochrancov prírody (03.06.2016)

Poľovnícke združenie Tri háje Krupá pozvalo dňa 3. júna 20,16 deti základnej školy na 2. ročník akcie Stretnutie priateľov a ochrancov prírody. Akcia sa uskutočnila na strelnici PZ.

Odovzdanie nového hasičského vozidla (22.10.2015)

V rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami dňa 22.10.2015 podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák, odovzdal hasičom v našej obci nové auto IVECO DAILY. Členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru a početne zastúpení občania na čele so starostom obce okrem ministra privítali poslancov NR SR, prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR generála Alexandra Nejedlého spolu ďalšími predstaviteľmi HaZZ a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Program začal o 17. hodine príchodom ministra vnútra Róberta Kaliňáka, ktorý nové vozidlo osobne šoféroval. Na úvod minister prijal hlásenie od veliteľa nastúpenej jednotky DHZ p. Klementa Baránka. Nasledoval príhovor starostu obce Ing. Mihaloviča, ktorý odovzdal slovo ministrovi. Ten následne odovzdal kľúče od nového automobilu veliteľovi našich dobrovoľných hasičov. Nasledovalo symbolické pokrstenie nového automobilu šampanským, spoločné fotografovanie, predstavenie vybavenia auta a premiérová jazda obcou. Program spestrili piesne v podaní speváckej skupiny Krupanskí črpáci.

Rekonštrukcia interiéru požiarnej zbrojnice

Hasičská zbrojnica slúžiaca svojmu účelu od roku 1968 bola – po renovácii fasády a výmene brán (2012) - prešla zásadnou rekonštrukciou interiéru. Na jej úpravy a vybavenie (vodoinštalácia a elektroinštalácia, oprava podlahy, nákup nábytku a ďalšieho potrebného vybavenia) obec schválila dotáciu. Priestory sa zmenili na nepoznanie a po môžeme konštatovať, že po dlhom čase sú dôstojným miestom stretávania našich dobrovoľných hasičov. V tom istom roku pribudla aj nová výzbroj a výstroj. 20. novembra 2015 navštívili vynovenú zbrojnicu starosta obce Ing. Mihalovič a poslanci obecného zastupiteľstva. Mohli si prezrieť nielen zrekonštruované a rozšírené priestory hasičského zboru, ale aj nové vozidlo IVECO DAILY, ktoré v zbrojnici garážujú od októbra t. r. Sprevádzal ich veliteľ DHZ a zároveň poslanec Klement Baránek.

Zmeny pred obecným úradom

Takýmito zmenami prešlo priestranstvo pred obecným úradom, od roku 2003 Námestie L. van Beethovena.

Partnerstvo s nemeckými priateľmi ruží

V roku 1996 nemeckí priatelia ruží prišli do Dolnej Krupej s myšlienkou oživenia ružiarskej tradície.

Výstavy ruží 2000-2006

Slávnostiam ruží predchádzali výstavy organizované už od roku 2000.

Slávnosti ruží

Prierez ružovými slávnosťami 2008-2015

Ošetrenie sekvojovca (04.04.2009)

Z dotácie za 2. miesto v celoslovenskej ankete STROM ROKA 2008 bol ošetrený strom Sekvojovec mamutí – Sequoiadendron giganteum. Vykonala sa výmena statického istenia, úprava vrcholu a priebežná kontrola stavu.