INÉ UDALOSTI V OBCI

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. Dolný Chríb

V dňoch 19. až 26. septembra 2017 bola zrekonštruovaná vozovka na Ul. Dolný Chríb. Pred samotným asfaltovaním bolo potrebné vyrovnať splaškové a kanalizačné poklopy a vpuste na dažďovú kanalizáciu. V obci tak pribudlo ďalších 500 metrov zrenovovaných komunikácií.

Rekonštrukcia chodníka na Podhájskej ulici - II. etapa

29. septembra 2017 bola ukončená II. etapa rekonštrukcie chodníka na Podhájskej ulici. Práce sa realizovali v dĺžke 550 metrov . Chodník je široký 1,5 m a končí pri odbočke na Dolinu.

Rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy

18. apríla 2017 sa začala rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy od predajne COOP Jednota po Krupský potok. Práce sa vykonávali tak, aby nebolo narušené plynulé zásobovanie a prevádzka predajne. Práce boli dokončené v polovici júna.

Nové detské ihrisko (08.04.2017)

V prvom aprílovom týždni (3. 4. – 7. 4) bolo v areáli OŠK vybudované nové detské ihrisko. Realizáciu uhradila zo svojho rozpočtu obce. Jeho súčasťou je 7 hracích prvkov: preliezka, kolotoč, športová zostava s lezeckou stenou, domček so šmýkačkou, preklápacia hojdačka, dvojmiestna reťazová hojdačka a motorka na pružine. Súčasťou ihriska sú dve lavičky, odpadkový kôš a informačná tabuľa. Detské ihrisko je monitorované kamerovým systémom.

Oprava miestnej komunikácie (apríl 2017)

Od 4. do 10. apríla 2017 zrealizovala firma CS, s. r. o. Trnava opravu miestnych komunikácií na Námestí sv. Vendelína a časti ulice Horný Chríb. Projekt zahŕňal odstránenie asfaltového povrchu a ďalších podkladov, zemné práce, nástrek spojovacím asfaltom a vyasfaltovanie povrchu dvoma vrstvami, vrátene premiestnenia sutiny. Výsledkom je nový asfaltový povrch na ploche 3 268 m2 v dĺžke cca 600 m.

Podhájska ulica - rekonštrukcia I. etapa

V januári 2017 bola skolaudovaná investičná akcia Rekonštrukcia chodníka a časti miestnej komunikácie Podhájska ulica - I. etapa.

Stretnutie priateľov a ochrancov prírody (03.06.2016)

Poľovnícke združenie Tri háje Krupá pozvalo dňa 3. júna 20,16 deti základnej školy na 2. ročník akcie Stretnutie priateľov a ochrancov prírody. Akcia sa uskutočnila na strelnici PZ.

Výrez topoľov v areáli OŠK (18.-20.1.2017)

V dňoch 18. až 20. januára 2017 sa uskutočnil výrez topoľov v areáli OŠK.

Rekonštrukcia kultúrneho strediska (máj-júl 2016)

Rekonštrukcia prebiehala od 3. mája 2016. Stavebné práce realizovala firma Hílek, spol. s r. o. Senica. Rekonštrukcia zahŕňala tepelnú izoláciu a hydroizoláciu strechy, výmenu okien a dverí, opravu a renováciu fasády. Boli osadené nové klampiarske výrobky, hromozvod, mreže v suteréne, zábradlie na schodoch od kuchyne, položenie dlažby na schodoch pri východe z kuchyne. Stavba v hodnote 142 176,91 € bola ukončená v trojtýždňovom predstihu 6. júla 2016.

Rekonštrukcia kultúrneho strediska - kontrolný deň (16.06.2016)

V budove kultúrneho strediska, kde prebiehajú práce na projekte Rekonštrukcia - zateplenie strechy a výmena výplní otvorov, bol dňa 16. júna 2016 kontrolný deň. Stavba by mala byť dokončená v predstihu už 6. júla 2016 (pôvodný termín 31. júl).

Ošetrenie sekvojovca (04.04.2009)

Z dotácie za 2. miesto v celoslovenskej ankete STROM ROKA 2008 bol ošetrený strom Sekvojovec mamutí – Sequoiadendron giganteum. Vykonala sa výmena statického istenia, úprava vrcholu a priebežná kontrola stavu.

Rekonštrukcia interiéru požiarnej zbrojnice

Hasičská zbrojnica slúžiaca svojmu účelu od roku 1968 bola – po renovácii fasády a výmene brán (2012) - prešla zásadnou rekonštrukciou interiéru. Na jej úpravy a vybavenie (vodoinštalácia a elektroinštalácia, oprava podlahy, nákup nábytku a ďalšieho potrebného vybavenia) obec schválila dotáciu. Priestory sa zmenili na nepoznanie a po môžeme konštatovať, že po dlhom čase sú dôstojným miestom stretávania našich dobrovoľných hasičov. V tom istom roku pribudla aj nová výzbroj a výstroj. 20. novembra 2015 navštívili vynovenú zbrojnicu starosta obce Ing. Mihalovič a poslanci obecného zastupiteľstva. Mohli si prezrieť nielen zrekonštruované a rozšírené priestory hasičského zboru, ale aj nové vozidlo IVECO DAILY, ktoré v zbrojnici garážujú od októbra t. r. Sprevádzal ich veliteľ DHZ a zároveň poslanec Klement Baránek.

OBECNÉ MÚZEUM

Rekonštrukcia komunikácie (30.04.2014)

Koncom mesiaca apríla 2014 bola ukončená rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ulici Podhájska v dĺžke 156 metrov aj s odvodňovacím žľabom. Tento úsek cesty bol v dezolátnom stave a vyžadoval si urýchlenú opravu. Rekonštrukcia komunikácie si následne vyžiadala aj vyhotovenie nového chodníka pri múre starého cintorína.

Rekonštrukcia Krátkej ulice (30.06.2014)

Dňa 30. júna 2014 bola ukončená investičná akcia Rekonštrukcia ulice Krátka, ktorá zahŕňala vybudovanie cestnej komunikácie s dĺžkou asi 130 m a chodníka so šírkou 1,5 m. Šírka cestnej komunikácie je 3,25 m a hlavný dopravný priestor má šírku 4,25 m. Vo vzdialenosti 54 m od začiatku cesty je v telese chodníka vybudovaná výhybňa v dĺžke 14,5 m umožňujúca prejazd protiidúcich vozidiel. Vzhľadom na jestvujúce oplotenia, múriky, nerovnomerný terén, výškové rozdiely a hranice súkromných pozemkov, nebolo možné väčšie rozšírenie dopravného priestoru.

Odovzdanie nového hasičského vozidla (22.10.2015)

V rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami dňa 22.10.2015 podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák, odovzdal hasičom v našej obci nové auto IVECO DAILY. Členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru a početne zastúpení občania na čele so starostom obce okrem ministra privítali poslancov NR SR, prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR generála Alexandra Nejedlého spolu ďalšími predstaviteľmi HaZZ a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Program začal o 17. hodine príchodom ministra vnútra Róberta Kaliňáka, ktorý nové vozidlo osobne šoféroval. Na úvod minister prijal hlásenie od veliteľa nastúpenej jednotky DHZ p. Klementa Baránka. Nasledoval príhovor starostu obce Ing. Mihaloviča, ktorý odovzdal slovo ministrovi. Ten následne odovzdal kľúče od nového automobilu veliteľovi našich dobrovoľných hasičov. Nasledovalo symbolické pokrstenie nového automobilu šampanským, spoločné fotografovanie, predstavenie vybavenia auta a premiérová jazda obcou. Program spestrili piesne v podaní speváckej skupiny Krupanskí črpáci.