NÁBOŽENSKÉ AKCIE

Dni vďakyvzdania Po šiestykrát sa v nedeľu 9. októbra v našom farskom kostole konala roľnícka nedeľa s poďakovaním Bohu za úrodu spojené s vyzdobením kostola plodmi z tohtoročnej úrody.

Vo farskom kostole 25. decembra 2015 o 15.00 h vystúpili deti zo ZŠsMŠ, s ktorými pani učiteľky pripravili jasličkovú pobožnosť. Postavy Panny Márie, sv. Jozefa, troch kráľov, pastierov a anjelov účinkovali v pásme plnom veršov a vianočných kolied, ktorými obohatili sviatočný čas. Ich výkon ocenili potleskom nielen rodičia, ale všetci prítomní. Na záver účinkujúcim deťom a osobitne pani učiteľkám Slabej a Lehockej poďakoval správca farnosti dekan Mgr. František Bačík.

Od októbra roku 2011 sa v našom farskom kostole pravidelne koná Poďakovanie Bohu za úrodu. Počas jesenných dní od 11. októbra sa z interiéru kostola stáva veľká záhrada zaplnená plodmi, ktoré priniesla tohtoročná úroda. Dni vďakyvzdania sa tak už po piatykrát začali v nedeľu 11. októbra. Ďakujeme tým, ktorí aranžmány pripravili a rovnako všetkým, ktorí sa na realizácii podujatia podieľali.

Farníci z našej obce už po štvrtýkrát nevšedným spôsobom poďakovali Bohu za tohtoročnú úrodu. Dni vďakyvzdania, ktoré začali vo farskom kostole od 6. októbra 2014. Kresťanské symboly a motívy, kvetinové aranžmány a ornamenty vytvorené zo zŕn, semien, ovocia a zeleniny či iných plodov zeme sú dielom miestnych obyvateľov pod vedením Mgr. Martiny Slabej. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a akýmkoľvek spôsobom sa zapojili do realizácie vďakyvzdania.

Print Friendly, PDF & Email