SPOLOČENSKÉ AKCIE

Deň matiek (14.05.2017)

Tradičné podujatie ku Dňu matiek sa konalo v nedeľu 14. mája 2017. Po ročnej prestávke zapríčinenej rekonštrukciou priestorov sa účinkujúci opäť stretli v sále kultúrneho strediska. Desiatky účinkujúcich z radov detí materskej a prvého stupňa základnej školy pripravili pod vedením svojich učiteliek pestrý program plný spevu, básní a hudby a tanca. Vystúpili aj tri miestne kultúrne súbory. Asi tri stovky divákov odmeňovali deti častým potleskom. Všetkým, ktorí nacvičovali program a účinkovali, ďakujeme.

Divadelné predstavenie Ošklbaný páv (23.04.2017)

Divadelná ochotnícka skupina krupanských amatérov nacvičila ďalšie divadelné predstavenie Ošklbaný páv s premiérou 22. apríla 2017. Komédiu v troch dejstvách od nemeckej autorky Inge Ristokovej uviedli aj v nedeľu 23. apríla.

Zdobenie veľkonočných vajíčok (02.04.2017)

Zdobenie veľkonočných vajíčok (02.04.2017) Dňa 2. apríla 2017 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo zdobenie veľkonočných vajíčok. Podujatie, ktoré sa konalo po prvýkrát sa minulý rok sa stretlo s veľkým úspechom. Všetkým tvorcom a dobrovoľným organizátorom ďakujeme za vydarenú akciu.

Uvítanie do života (25.03.2017)

V obradnej sieni obecného úradu sa 25. marca 2017 o 15.00 uskutočnila slávnosť uvítania do života detí narodených v roku 2016. Do štatistiky narodených v roku 2016 pribudlo 9 chlapov a 9 dievčat. Slávnosti sa zúčastnilo 16 z nich.

Fašiangová zábava (25.02.2017)

Folklórny súbor Krupanskí črpáci v spolupráci s obecným úradom zorganizoval 25. februára 2017 fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. V programe vystúpili domáce súbory a nechýbalo pochovávanie basy so sprievodom v maskách.

Novoročný guláš (6. január 2017)

Dňa 6. januára 2017 starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pripravili pre občanov novoročný guláš s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili: FS Krupanskí črpáci, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka aj Dychová hudba Karpatská kapela a FS Karpatskí valaškári. Okrem pravého poľovníckeho gulášu sa podával čaj, varené víno a medovina.

Vianočné posedenie s dôchodcami (4. december 2016)

V nedeľu 4. decembra 2016 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo tradičné predvianočné posedenie s programom pre dôchodcov.

Akcie PZ Tri háje - leto 2016

Poľovnícke združenie Tri háje 2. júla 2016 zorganizovalo posedenie s vlastníkmi pôdy, na ktorom bol najväčšou atrakciou zoskok parašutistov. V rámci osláv SNP dňa 28. augusta 2016 pripravili strelecké preteky.

Návšteva obecného múzea (24.06.2016)

Občianske združenie Korompa v spolupráci obecným úradom, farským úradom a vedením školy v Dolnej Krupej pripravilo pre žiakov 2. stupňa prehliadku múzea a pamätihodností v jeho okolí. 24. júna 2016 - takmer na deň presne po 41 rokoch od sprístupnenia obecného múzea (25. jún 1975) - mali žiaci možnosť prezrieť si expozície ľudového bývania a odievania, spoznať zaujímavé fakty z histórie dediny a zaujímavosti o už zabudnutých exponátoch - dokladoch každodennej činnosti a práce tunajších roľníkov. Dozvedeli sa o živote svojich predkov, ale aj o siedmich divoch obce, z ktorých dva (kostol a mauzóleum) aj navštívili. Vo farskom kostole si okrem interiéru prezreli aj hrobku pod oratóriom a kostolnú vežu. Po vyšliapaní 53 schodov sa ocitli na najvyššom prístupnom mieste so zvonmi a s výhľadom do širokého okolia. Poslednou zastávkou bolo mauzóleum, kde mohli pobudnúť aj v podzemí a na vlastné oči uvidieť hrob ružovej grófky. Sprievodcovský výklad bol doplnený viacerými legendami. Aj takáto forma získavania nových poznatkov má u detí vzbudiť záujem o miestne dejiny a život predošlých generácií. Podnetná akcia nadviazala na tradíciu z predošlých rokov a obnovila tak zvyk koncoročných žiackych návštev v miestnom múzeu.

Slávnosť ruží (04.-05.06.2016)

9. pokračovanie Slávnosti ruží v kaštieli sa nieslo v znamení 70. výročia úmrtia Márie Henriety Chotekovej – pestovateľky ruží a zakladateľky prvého rozária na Slovensku. Výstava ruží spojená s bohatým sprievodným programom a súbežnými podujatiami prilákali do obce neobvykle veľa návštevníkov, ktorí mali čo obdivovať. Najväčšiu pozornosť pútali ukážky dobového stolovania s nádhernými ružovými aranžmánmi. Na počesť ružovej grófky pripravilo Medovinárstvo Apimed ochutnávku medoviny z lupeňov ruže Ružová grófka Mária Henrieta. Tradičnou súčasťou bola súťaž o ružu roka, za ktorú mohli návštevníci hlasovať spomedzi vystavených ruží. Túto príležitosť počas dvoch dní využilo vyše 1000 hlasujúcich. Ružou roka s stala Chartreuse de Parme (Väznica parmská) - vystavovateľ S. Petráš st. z D. Krupej, (2. miesto McCartney Rose - vystavovateľ Botanická záhrada Bratislava, 3. miesto Schwarze Madonna - vystavovateľ S. Petráš st., D. Krupá).