SPOLOČENSKÉ AKCIE

19. mája 2018 ožil kaštieľsky park rozprávkovým LEStival-om pre celú rodinu. Cestu do našej obce si našli asi štyri tisícky rodičov s deťmi.

Jedna z májových nedieľ ako každý rok patrila oslave sviatku matiek. V programe dňa 13. mája vystúpili deti materskej a prvého stupňa základnej školy, žiaci Ľudovo-umeleckej školy Johany Slobodovej a folklórny súbor Krupanskí črpáci. Za pekný program ďakujeme pedagógom i všetkým účinkujúcim.

Divadelná ochotnícka skupina Krupanských amatérov v spolupráci s OcÚ odpremiérovali dňa 8. apríla 2018 divadelnú hru Raya Cooneyho Poplach v apartmáne č. 648. Predstavenie v kultúrnom stredisku sa uskutočnilo aj 14. apríla.

Dňa 18. marca 2018 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo zdobenie veľkonočných vajíčok.

V obradnej sieni obecného úradu sa v sobotu 17. marca uskutočnila tradičná slávnosť uvítania detí. Uvítania sa z 21 narodených v roku 2017 zúčastnili rodičia so 16 deťmi.

Na sviatok Troch kráľov v sobotu 6. januára 2018 zorganizovala obecná samospráva pre občanov novoročné posedenie. Pre prítomných bol pripravený guláš a varené víno. Akciu spestrili vystúpeniami súbory Dolnokrupanka a Karpatskí valaškári.

V sobotu 9. decembra 2017 sa uskutočnila súťaž vo varení mikulášskej kapustnice so sprievodným programom pre deti, medzi ktoré zavítal aj Sv. Mikuláš.

V nedeľu 3. decembra 2017 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo tradičné predvianočné posedenie s programom pre dôchodcov. Vystúpili deti zo ZŠsMŠ a miestne folklórne súbory.

V nedeľu 2. júla 2017 sa v kaštieli uskutočnilo záverečné vystúpenie žiakov hudobného odboru a starších žiačok tanečného odboru Ľudovo-umeleckej školy Johany Slobodovej v Dolnej Krupej. Zriaďovateľom školy je Občianske združenie KOROMPA. Na projekte ľudovo-umeleckého vzdelávania, za ktorého ideou stojí Ing. Jozef Sloboda, sa finančne podieľa aj Obec Dolná Krupá. Škola poskytuje umelecké vzdelanie na základnom stupni vzdelávania pre deti so zvýšeným záujmom o hru na tradičné hudobné nástroje so zameraním na ľudovú hudbu. Hudobný odbor (husle, kontrabas, cimbal, akordeón) absolvovalo v školskom roku 2016/2017 19 žiakov a Tanečný odbor (tanečná príprava, ľudový tanec) ukončilo 21 žiakov. Diváci v preplnenej hlavnej sále kaštieľa odmenili výkony a snahu všetkých účinkujúcich výdatným potleskom.

Dňa 30. júna 2017 sa v areáli základnej školy s materskou školou uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roku 2016/2017. Slávnosť otvorila zástupkyňa riaditeľky Mgr. Káčerová, po štátnej hymne sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Mgr. Valjentová. Po príhovore sa rozlúčila s odchádzajúcimi učiteľmi. Nasledoval príhovor starostu obce, ktorý o. i. ocenil dobrú spoluprácu medzi školou a obcou ako zriaďovateľom. Na záver ocenil odchádzajúcu riaditeľku Ďakovným listom starostu obce, ktorým jej poďakoval za 20 rokov pedagogickej práce v Dolnej Krupej a za prínos k rozvoju a zveľadeniu školy vo funkcii riaditeľky v rokoch 2012-2017. V ďalšej časti slávnosti boli na návrh triednych učiteliek a učiteľov ocenení žiaci s výborným prospechom a tí, ktorí vzorne reprezentovali školu i svoju obec na vedomostných a športových súťažiach. Na záver sa s pedagógmi a mladšími žiakmi piesňou rozlúčili žiaci 9. ročníka. Súčasťou programu boli aj vystúpenia recitátoriek a tanečníc.

Print Friendly, PDF & Email