SPOLOČENSKÉ AKCIE

Vianočné posedenie s dôchodcami (4. december 2016)

V nedeľu 4. decembra 2016 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo tradičné predvianočné posedenie s programom pre dôchodcov.

Akcie PZ Tri háje - leto 2016

Poľovnícke združenie Tri háje 2. júla 2016 zorganizovalo posedenie s vlastníkmi pôdy, na ktorom bol najväčšou atrakciou zoskok parašutistov. V rámci osláv SNP dňa 28. augusta 2016 pripravili strelecké preteky.

Návšteva obecného múzea (24.06.2016)

Občianske združenie Korompa v spolupráci obecným úradom, farským úradom a vedením školy v Dolnej Krupej pripravilo pre žiakov 2. stupňa prehliadku múzea a pamätihodností v jeho okolí. 24. júna 2016 - takmer na deň presne po 41 rokoch od sprístupnenia obecného múzea (25. jún 1975) - mali žiaci možnosť prezrieť si expozície ľudového bývania a odievania, spoznať zaujímavé fakty z histórie dediny a zaujímavosti o už zabudnutých exponátoch - dokladoch každodennej činnosti a práce tunajších roľníkov. Dozvedeli sa o živote svojich predkov, ale aj o siedmich divoch obce, z ktorých dva (kostol a mauzóleum) aj navštívili. Vo farskom kostole si okrem interiéru prezreli aj hrobku pod oratóriom a kostolnú vežu. Po vyšliapaní 53 schodov sa ocitli na najvyššom prístupnom mieste so zvonmi a s výhľadom do širokého okolia. Poslednou zastávkou bolo mauzóleum, kde mohli pobudnúť aj v podzemí a na vlastné oči uvidieť hrob ružovej grófky. Sprievodcovský výklad bol doplnený viacerými legendami. Aj takáto forma získavania nových poznatkov má u detí vzbudiť záujem o miestne dejiny a život predošlých generácií. Podnetná akcia nadviazala na tradíciu z predošlých rokov a obnovila tak zvyk koncoročných žiackych návštev v miestnom múzeu.

Slávnosť ruží (04.-05.06.2016)

9. pokračovanie Slávnosti ruží v kaštieli sa nieslo v znamení 70. výročia úmrtia Márie Henriety Chotekovej – pestovateľky ruží a zakladateľky prvého rozária na Slovensku. Výstava ruží spojená s bohatým sprievodným programom a súbežnými podujatiami prilákali do obce neobvykle veľa návštevníkov, ktorí mali čo obdivovať. Najväčšiu pozornosť pútali ukážky dobového stolovania s nádhernými ružovými aranžmánmi. Na počesť ružovej grófky pripravilo Medovinárstvo Apimed ochutnávku medoviny z lupeňov ruže Ružová grófka Mária Henrieta. Tradičnou súčasťou bola súťaž o ružu roka, za ktorú mohli návštevníci hlasovať spomedzi vystavených ruží. Túto príležitosť počas dvoch dní využilo vyše 1000 hlasujúcich. Ružou roka s stala Chartreuse de Parme (Väznica parmská) - vystavovateľ S. Petráš st. z D. Krupej, (2. miesto McCartney Rose - vystavovateľ Botanická záhrada Bratislava, 3. miesto Schwarze Madonna - vystavovateľ S. Petráš st., D. Krupá).

Cesta rozprávkovým parkom (04.06.2016)

Dobrovoľníci za výdatnej pomoci poslancov obecného zastupiteľstva zorganizovali v sobotu 4. júna 2016 v kaštieľskom parku pre deti popoludnie s bohatým programom a mnohými atrakciami. Akcia s názvom Cesta rozprávkovým parkom prilákala vyše 200 menších i väčších ratolestí. Na 12 stanovištiach s rozprávkovými bytosťami deti plnili úlohy. Po splnení ich v cieli kráľ s kráľovnou pasovali za rytierov a každý bol za svoj výkon odmenený. Najväčší nápor zažívala nafukovacia maxi šmykľavka, okrem toho sa deti tešili zo živých zvierat - ovečiek, bernardína a najmä poníkov, na ktorých sa mohli aj povoziť. Nechýbalo maľovanie na tvár a tvorivé dielne. Všetkým, ktorí sa do prípravy a realizácie vydarenej akcie zapojili, ďakujeme.

Divadelné predstavenie Silvestrovská noc (24.04.2016)

V nedeľu 24. apríla 2016 uviedli miestni divadelní ochotníci v premiére divadelnú hru Silvestrovská noc.

Uvítanie do života (23.04.2016)

V obradnej sieni obecného úradu sa 23. apríla 2016 uskutočnila slávnosť uvítania do života detí narodených v roku 2015. Do štatistiky narodených pribudli v roku 2015 10 chlapci a 4 dievčatá. Slávnosti sa zúčastnilo desať z nich.

Zdobenie veľkonočných vajíčok (13.03.2016)

Dňa 13. marca 2016 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo zdobenie veľkonočných vajíčok, ktoré iniciovala Mgr. Sidónia Adamovičová za aktívnej účasti predsedníčky Komisie vzdelávania, kultúry, športu a mládeže PhDr. Moniky Korchovej. Okrem ukážok rôznych techník zdobenia, ktoré predviedli hostia z iných obcí regiónu, ale aj domáci samoukovia, mohli návštevníci vidieť aj prípravu veľkonočných ozdôb a dekorácií. Priučiť sa mohli aj deti zo základnej školy, ktoré sa do akcie v hojnom počte zapojili a zhotovili vlastné kraslice. Spolu s učiteľkami pripravili aj výstavku vlastných ozdôb a výrobkov s veľkonočnými motívmi. Pre menšie deti boli pripravené jednoduchšie činnosti, všetky v znamení blížiacej sa jari a veľkonočných sviatkov. Mnohé z vajíčok sa pod šikovnými rukami premenili na malé umelecké diela, dokumentujúce precíznosť a umelecký cit ich tvorcov. Početní návštevníci mohli hotové kraslice nielen obdivovať, ale za prijateľné ceny si ich aj odniesť domov. Svoje výtvory predviedli: Mária a Ján Krutí z Horných Orešian, Danka Horváthová z Jaslovských Bohuníc, Mária Rošková z Dolného Dubového, Janka Mračková z Topoľčian, Evka Adamová pôvodom z Handlovej a domáci účastníci: Martina Slabá, Erika Lehocká, Adrián Blaho, Šimon a Adriana Ištvancoví, Mária Vravúšková, Janka Galgóciová a chlapi, ktorí plietli korbáče: Jozef Vittek, Ján Slezák a Radovan Lehocký. Všetkým tvorcom a tým, ktorí sa na akcii podieľali, patrí naše poďakovanie: v prvom rade iniciátorke podujatia Sidónii Adamovičovej.

Fašiangová zábava s pochovávanín basy (06.02.2016)

Folklórny súbor Krupanskí črpáci v spolupráci s obecným úradom zorganizoval 6. februára 2016 fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Program v kultúrnom stredisku zahŕňal vystúpenia folklórnych súborov a speváckych skupín Blavanka z Jaslovských Bohuníc, Krupianka z Hornej Krupej, Petrané z Plaveckého Petra, Dolnokrupanka z Dolnej Krupej, Seniorka z Brestovian a hostiteľského súboru Krupanskí črpáci. Vrcholom vydareného večera bolo pochovávanie basy s tradičným sprievodom v maskách. Krupanskí črpáci zábavou uzavreli obdobie fašiangov, ktoré sa začína na Troch kráľov a končí Popolcovou stredou. Vďaka nim tieto zvyky v našej obci udržiavajú a na pochovávanie basy sa každoročne teší mnoho priaznivcov ľudových zvykov.

Novoročné posedenie pri guláši (02.01.2016)

V sobotu 2. januára 2016 pozval starosta a poslanci obecného zastupiteľstva občanov na posedenie pri guláši. Prvá spoločenská akcia v roku 2016 sa stretla s veľkým záujmom, keď možnosť posedieť si v spoločnosti známych a ochutnať pri tom dobrý poľovnícky guláš využilo množstvo obyvateľov obce. Akciu spestrili domáce súbory, a keďže tentoraz sa hralo a spievalo pod javiskom, vystúpenia vyzneli bezprostrednejšie a neformálnejšie. K dobrej novoročnej nálade prispelo aj varené víno a medovina, ktorú ku gulášu ponúkali zvolení poslanci. Vydarená akcia nadviazala nielen na posledné silvestrovské stretnutie, ale aj na program „Spevom a tancom do nového roka“, ktorý sa v obci organizoval v 90. rokoch. Opäť sa potvrdilo, že podobné podujatia si vždy nájdu svojich priaznivcov. Na záver starosta poďakoval účinkujúcim a poprial všetkým všetko najlepšie v roku 2016.