SPOLOČENSKÉ AKCIE

Fašiangová zábava s pochovávanín basy (06.02.2016)

Folklórny súbor Krupanskí črpáci v spolupráci s obecným úradom zorganizoval 6. februára 2016 fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Program v kultúrnom stredisku zahŕňal vystúpenia folklórnych súborov a speváckych skupín Blavanka z Jaslovských Bohuníc, Krupianka z Hornej Krupej, Petrané z Plaveckého Petra, Dolnokrupanka z Dolnej Krupej, Seniorka z Brestovian a hostiteľského súboru Krupanskí črpáci. Vrcholom vydareného večera bolo pochovávanie basy s tradičným sprievodom v maskách. Krupanskí črpáci zábavou uzavreli obdobie fašiangov, ktoré sa začína na Troch kráľov a končí Popolcovou stredou. Vďaka nim tieto zvyky v našej obci udržiavajú a na pochovávanie basy sa každoročne teší mnoho priaznivcov ľudových zvykov.

Novoročné posedenie pri guláši (02.01.2016)

V sobotu 2. januára 2016 pozval starosta a poslanci obecného zastupiteľstva občanov na posedenie pri guláši. Prvá spoločenská akcia v roku 2016 sa stretla s veľkým záujmom, keď možnosť posedieť si v spoločnosti známych a ochutnať pri tom dobrý poľovnícky guláš využilo množstvo obyvateľov obce. Akciu spestrili domáce súbory, a keďže tentoraz sa hralo a spievalo pod javiskom, vystúpenia vyzneli bezprostrednejšie a neformálnejšie. K dobrej novoročnej nálade prispelo aj varené víno a medovina, ktorú ku gulášu ponúkali zvolení poslanci. Vydarená akcia nadviazala nielen na posledné silvestrovské stretnutie, ale aj na program „Spevom a tancom do nového roka“, ktorý sa v obci organizoval v 90. rokoch. Opäť sa potvrdilo, že podobné podujatia si vždy nájdu svojich priaznivcov. Na záver starosta poďakoval účinkujúcim a poprial všetkým všetko najlepšie v roku 2016.

Predvianočné posedenie s dôchodcami (6.12.2015)

V nedeľu 6. decembra 2015 zorganizoval Obecný úrad v kultúrnom stredisku predvianočné posedenie s dôchodcami. Tradičnú akciu uviedol starosta obce, nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z materskej školy, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Karpatskí valaškári, folklórny súbor Krupanskí črpáci a DH Karpatská kapela

Dychfest 2015 a 30. ročník Slávností dychových hudieb a mažoretiek Slovenska (22.08.2015)

Víkend 22. a 23. augusta sa niesol v znamení 23. ročníka festivalu dychových hudieb DYCHFEST 2015 a zároveň 30. ročníka Slávností dychových hudieb a mažoretiek Slovenska so zahraničnou účasťou. Dva galaprogramy sa uskutočnili v areáli kaštieľa a okrem troch súborov z našej obce účinkovalo ďalších 10 súborov, vrátane Hudby Ministerstva vnútra SR. Okrem slávnostného sprievodu obcou program spestrili vystúpenia mažoretiek a súčasťou bola aj nedeľňajšia svätá omša priamo v areáli kaštieľa. Počas nej ako hudobný sprievod účinkovala aj miestna dychová hudba Dolnokrupanka. Zahraničným hosťom bola dychová hudba Túfaranka zo Šakvic (ČR), ktorej vystúpenie bolo zlatým klincom bohatého dvojdňového programu.

8. ročník - Slávnosť ruží (06.06.2015)

V dňoch 6. a 7. júna 2015 sa v našej obci uskutočnil 8. ročník Slávnosti ruží. Podujatie bolo zorganizované Ružiarskou spoločnosťou M. H. Chotekovej s partnermi v kaštieli a v rodinnom mauzóleu Chotekovcov. Dvojdňový festival hudby a ruží zahŕňal okrem výstavy ruží aj bohatý sprievodný program. Stovky návštevníkov si mohli prezrieť aj obecné múzeum, farský kostol a kryptu Brunsvikovcov. V kultúrnom programe vystúpili žiaci umeleckých škôl z Nitry a z Bratislavy a súbory z Malženíc, Košolnej, Dolných Orešian a miestni Krupanské zvony a Karpatskí valaškári. Ruže vystavovali Botanická záhrada v Bratislave, Slovenská národná ružiarska spoločnosť, Arborétum Mlyňany, Arborétum Borová Hora a miestni pestovatelia. Najkrajšou ružou sa stala ruža Henri Matisse , ktorú dodala Anna Oravcová z Dolnej Krupej.

Vystúpenie Stražanovho bábkového divadla (31.05.2015)

Obecný úrad pripravil pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vystúpenie Stražanovho bábkového divadla. S predstavením Gašparko a drak sa 31. mája bábkari predstavili v sále kultúrneho strediska. V hre sa rozpráva o tom, ako Gašparko s princom idú oslobodiť princeznú od draka. Počas hry Gašparko komunikoval s deťmi a zapájal ich do deja.

Deň Matiek (10.05.2015)

V nedeľu 10. mája 2015 zorganizoval Obecný úrad v spoluprácu so Základnou školou s materskou školou kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Deti z materskej školy a žiaci prvého stupňa základnej školy nacvičili pod pedagogickým vedením svojich učiteliek bohatý program. Okrem detí a žiakov účinkovali aj členovia kultúrnych súborov z obce: ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Krupanskí črpáci a Karpatská kapela. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v programe účinkovali a podieľali sa jeho príprave a organizácii.

Divadelná hra "Košieľka" (18.04.2015)

Dňa 18. a 19. apríla 2015 odohral divadelný súbor Marion premiéru divadelnej hry „Košieľka“. Je to veselohra v troch dejstvách, ktorej autorom je Otto Zelenka, český spisovateľ, dramatik a scenárista úspešných seriálov.

Tradičné uvítanie do života (14.03.2015)

Dňa 14. marca 2015 sa v obradnej sieni Obecného úradu uskutočnila milá slávnosť. Pozvanie starostu obce prijali rodičia detí narodených v roku 2014. V uplynulom roku pribudlo 17 najmenších obyvateľov (9 dievčat a 8 chlapcov). Tradičného uvítania do života sa zúčastnilo 13 z nich.

Silvestrovské posedenie (31.12.2014)

Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva po prvýkrát 31.12.2014 pripravili silvestrovské posedenie pri kapustnici. Občanom, ktorí sa v záverečný deň roka akcie zúčastnili bolo okrem kapustnice ponúknuté aj varené víno a čaj. Neformálne stretnutie občanov v kultúrnom stredisku spríjemnila hudba. Napriek mrazivému počasiu si túto príležitosť nenechalo ujsť mnoho našich občanov.