SPOLOČENSKÉ AKCIE

Na sviatok Troch kráľov v sobotu 6. januára 2018 zorganizovala obecná samospráva pre občanov novoročné posedenie. Pre prítomných bol pripravený guláš a varené víno. Akciu spestrili vystúpeniami súbory Dolnokrupanka a Karpatskí valaškári.

V sobotu 9. decembra 2017 sa uskutočnila súťaž vo varení mikulášskej kapustnice so sprievodným programom pre deti, medzi ktoré zavítal aj Sv. Mikuláš.

V nedeľu 3. decembra 2017 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo tradičné predvianočné posedenie s programom pre dôchodcov. Vystúpili deti zo ZŠsMŠ a miestne folklórne súbory.

V nedeľu 2. júla 2017 sa v kaštieli uskutočnilo záverečné vystúpenie žiakov hudobného odboru a starších žiačok tanečného odboru Ľudovo-umeleckej školy Johany Slobodovej v Dolnej Krupej. Zriaďovateľom školy je Občianske združenie KOROMPA. Na projekte ľudovo-umeleckého vzdelávania, za ktorého ideou stojí Ing. Jozef Sloboda, sa finančne podieľa aj Obec Dolná Krupá. Škola poskytuje umelecké vzdelanie na základnom stupni vzdelávania pre deti so zvýšeným záujmom o hru na tradičné hudobné nástroje so zameraním na ľudovú hudbu. Hudobný odbor (husle, kontrabas, cimbal, akordeón) absolvovalo v školskom roku 2016/2017 19 žiakov a Tanečný odbor (tanečná príprava, ľudový tanec) ukončilo 21 žiakov. Diváci v preplnenej hlavnej sále kaštieľa odmenili výkony a snahu všetkých účinkujúcich výdatným potleskom.

Dňa 30. júna 2017 sa v areáli základnej školy s materskou školou uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roku 2016/2017. Slávnosť otvorila zástupkyňa riaditeľky Mgr. Káčerová, po štátnej hymne sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Mgr. Valjentová. Po príhovore sa rozlúčila s odchádzajúcimi učiteľmi. Nasledoval príhovor starostu obce, ktorý o. i. ocenil dobrú spoluprácu medzi školou a obcou ako zriaďovateľom. Na záver ocenil odchádzajúcu riaditeľku Ďakovným listom starostu obce, ktorým jej poďakoval za 20 rokov pedagogickej práce v Dolnej Krupej a za prínos k rozvoju a zveľadeniu školy vo funkcii riaditeľky v rokoch 2012-2017. V ďalšej časti slávnosti boli na návrh triednych učiteliek a učiteľov ocenení žiaci s výborným prospechom a tí, ktorí vzorne reprezentovali školu i svoju obec na vedomostných a športových súťažiach. Na záver sa s pedagógmi a mladšími žiakmi piesňou rozlúčili žiaci 9. ročníka. Súčasťou programu boli aj vystúpenia recitátoriek a tanečníc.

Bohatý sprievodný program, desiatky účinkujúcich, vyše 2500 návštevníkov, no najmä ruže všetkých farieb, veľkostí a vôní charakterizovali víkend 3. a 4. júna v Dolnej Krupej. Kaštieľ – tradičné miesto konania Slávnosti ruží, bol svedkom jubilejného 10. ročníka. Vystavovali sa ruže nielen od nás, ale aj z Čiech a Nemecka. Vyše dve tisícky hlasov rozhodlo aj o poradí v súťaži ruža roka. Na tomto ročníku uspeli nádherné veľkokveté ruže rôznych farieb. Výsledky: 1. Perfume Delight (vystavovateľ Stanislav Petráš Dolná Krupá, 55 hlasov), 2. Chrysler Imperial (vystavovateľ Botanická záhrada UK Bratislava, 39 h.) 3. Rémy Martin (vystavovateľ Botanická záhrada UK Bratislava, 32 h.)

Približne 300 detí využilo v sobotu 3. júna 2017 možnosť prejsť si cestu rozprávkovým parkom. Na 12 stanovištiach ich čakali rozprávkové bytosti s rôznymi úlohami. Po absolvovaní trasy ich čakali kráľovná s kráľom a boli pasovaní za rytierov. Na podujatí, ktoré po druhýkrát pripravili dobrovoľníci a poslanci obecného zastupiteľstva, nechýbali ani ďalšie atrakcie: nafukovacia šmykľavka, jazdenie na poníkoch, tvorivé dielne či maľovanie na tvár. Atraktívne podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez finančnej podpory obecného úradu a sponzorských darov, ktorým touto cestou ďakujeme.

Tradičné podujatie ku Dňu matiek sa konalo v nedeľu 14. mája 2017. Po ročnej prestávke zapríčinenej rekonštrukciou priestorov sa účinkujúci opäť stretli v sále kultúrneho strediska. Desiatky účinkujúcich z radov detí materskej a prvého stupňa základnej školy pripravili pod vedením svojich učiteliek pestrý program plný spevu, básní a hudby a tanca. Vystúpili aj tri miestne kultúrne súbory. Asi tri stovky divákov odmeňovali deti častým potleskom. Všetkým, ktorí nacvičovali program a účinkovali, ďakujeme.

Divadelná ochotnícka skupina krupanských amatérov nacvičila ďalšie divadelné predstavenie Ošklbaný páv s premiérou 22. apríla 2017. Komédiu v troch dejstvách od nemeckej autorky Inge Ristokovej uviedli aj v nedeľu 23. apríla.

Zdobenie veľkonočných vajíčok (02.04.2017) Dňa 2. apríla 2017 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo zdobenie veľkonočných vajíčok. Podujatie, ktoré sa konalo po prvýkrát sa minulý rok sa stretlo s veľkým úspechom. Všetkým tvorcom a dobrovoľným organizátorom ďakujeme za vydarenú akciu.

Print Friendly, PDF & Email