SPOLOČENSKÉ AKCIE

V obradnej sieni obecného úradu sa 25. marca 2017 o 15.00 uskutočnila slávnosť uvítania do života detí narodených v roku 2016. Do štatistiky narodených v roku 2016 pribudlo 9 chlapov a 9 dievčat. Slávnosti sa zúčastnilo 16 z nich.

Folklórny súbor Krupanskí črpáci v spolupráci s obecným úradom zorganizoval 25. februára 2017 fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. V programe vystúpili domáce súbory a nechýbalo pochovávanie basy so sprievodom v maskách.

Dňa 6. januára 2017 starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pripravili pre občanov novoročný guláš s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili: FS Krupanskí črpáci, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka aj Dychová hudba Karpatská kapela a FS Karpatskí valaškári. Okrem pravého poľovníckeho gulášu sa podával čaj, varené víno a medovina.

V nedeľu 4. decembra 2016 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo tradičné predvianočné posedenie s programom pre dôchodcov.

Poľovnícke združenie Tri háje 2. júla 2016 zorganizovalo posedenie s vlastníkmi pôdy, na ktorom bol najväčšou atrakciou zoskok parašutistov. V rámci osláv SNP dňa 28. augusta 2016 pripravili strelecké preteky.

Občianske združenie Korompa v spolupráci obecným úradom, farským úradom a vedením školy v Dolnej Krupej pripravilo pre žiakov 2. stupňa prehliadku múzea a pamätihodností v jeho okolí. 24. júna 2016 - takmer na deň presne po 41 rokoch od sprístupnenia obecného múzea (25. jún 1975) - mali žiaci možnosť prezrieť si expozície ľudového bývania a odievania, spoznať zaujímavé fakty z histórie dediny a zaujímavosti o už zabudnutých exponátoch - dokladoch každodennej činnosti a práce tunajších roľníkov. Dozvedeli sa o živote svojich predkov, ale aj o siedmich divoch obce, z ktorých dva (kostol a mauzóleum) aj navštívili. Vo farskom kostole si okrem interiéru prezreli aj hrobku pod oratóriom a kostolnú vežu. Po vyšliapaní 53 schodov sa ocitli na najvyššom prístupnom mieste so zvonmi a s výhľadom do širokého okolia. Poslednou zastávkou bolo mauzóleum, kde mohli pobudnúť aj v podzemí a na vlastné oči uvidieť hrob ružovej grófky. Sprievodcovský výklad bol doplnený viacerými legendami. Aj takáto forma získavania nových poznatkov má u detí vzbudiť záujem o miestne dejiny a život predošlých generácií. Podnetná akcia nadviazala na tradíciu z predošlých rokov a obnovila tak zvyk koncoročných žiackych návštev v miestnom múzeu.

9. pokračovanie Slávnosti ruží v kaštieli sa nieslo v znamení 70. výročia úmrtia Márie Henriety Chotekovej – pestovateľky ruží a zakladateľky prvého rozária na Slovensku. Výstava ruží spojená s bohatým sprievodným programom a súbežnými podujatiami prilákali do obce neobvykle veľa návštevníkov, ktorí mali čo obdivovať. Najväčšiu pozornosť pútali ukážky dobového stolovania s nádhernými ružovými aranžmánmi. Na počesť ružovej grófky pripravilo Medovinárstvo Apimed ochutnávku medoviny z lupeňov ruže Ružová grófka Mária Henrieta. Tradičnou súčasťou bola súťaž o ružu roka, za ktorú mohli návštevníci hlasovať spomedzi vystavených ruží. Túto príležitosť počas dvoch dní využilo vyše 1000 hlasujúcich. Ružou roka s stala Chartreuse de Parme (Väznica parmská) - vystavovateľ S. Petráš st. z D. Krupej, (2. miesto McCartney Rose - vystavovateľ Botanická záhrada Bratislava, 3. miesto Schwarze Madonna - vystavovateľ S. Petráš st., D. Krupá).

Dobrovoľníci za výdatnej pomoci poslancov obecného zastupiteľstva zorganizovali v sobotu 4. júna 2016 v kaštieľskom parku pre deti popoludnie s bohatým programom a mnohými atrakciami. Akcia s názvom Cesta rozprávkovým parkom prilákala vyše 200 menších i väčších ratolestí. Na 12 stanovištiach s rozprávkovými bytosťami deti plnili úlohy. Po splnení ich v cieli kráľ s kráľovnou pasovali za rytierov a každý bol za svoj výkon odmenený. Najväčší nápor zažívala nafukovacia maxi šmykľavka, okrem toho sa deti tešili zo živých zvierat - ovečiek, bernardína a najmä poníkov, na ktorých sa mohli aj povoziť. Nechýbalo maľovanie na tvár a tvorivé dielne. Všetkým, ktorí sa do prípravy a realizácie vydarenej akcie zapojili, ďakujeme.

V nedeľu 24. apríla 2016 uviedli miestni divadelní ochotníci v premiére divadelnú hru Silvestrovská noc.

V obradnej sieni obecného úradu sa 23. apríla 2016 uskutočnila slávnosť uvítania do života detí narodených v roku 2015. Do štatistiky narodených pribudli v roku 2015 10 chlapci a 4 dievčatá. Slávnosti sa zúčastnilo desať z nich.

Print Friendly, PDF & Email