SPOLOČENSKÉ AKCIE

Občianske združenie Korompa v spolupráci obecným úradom, farským úradom a vedením školy v Dolnej Krupej pripravilo pre žiakov 2. stupňa prehliadku múzea a pamätihodností v jeho okolí. 24. júna 2016 - takmer na deň presne po 41 rokoch od sprístupnenia obecného múzea (25. jún 1975) - mali žiaci možnosť prezrieť si expozície ľudového bývania a odievania, spoznať zaujímavé fakty z histórie dediny a zaujímavosti o už zabudnutých exponátoch - dokladoch každodennej činnosti a práce tunajších roľníkov. Dozvedeli sa o živote svojich predkov, ale aj o siedmich divoch obce, z ktorých dva (kostol a mauzóleum) aj navštívili. Vo farskom kostole si okrem interiéru prezreli aj hrobku pod oratóriom a kostolnú vežu. Po vyšliapaní 53 schodov sa ocitli na najvyššom prístupnom mieste so zvonmi a s výhľadom do širokého okolia. Poslednou zastávkou bolo mauzóleum, kde mohli pobudnúť aj v podzemí a na vlastné oči uvidieť hrob ružovej grófky. Sprievodcovský výklad bol doplnený viacerými legendami. Aj takáto forma získavania nových poznatkov má u detí vzbudiť záujem o miestne dejiny a život predošlých generácií. Podnetná akcia nadviazala na tradíciu z predošlých rokov a obnovila tak zvyk koncoročných žiackych návštev v miestnom múzeu.

9. pokračovanie Slávnosti ruží v kaštieli sa nieslo v znamení 70. výročia úmrtia Márie Henriety Chotekovej – pestovateľky ruží a zakladateľky prvého rozária na Slovensku. Výstava ruží spojená s bohatým sprievodným programom a súbežnými podujatiami prilákali do obce neobvykle veľa návštevníkov, ktorí mali čo obdivovať. Najväčšiu pozornosť pútali ukážky dobového stolovania s nádhernými ružovými aranžmánmi. Na počesť ružovej grófky pripravilo Medovinárstvo Apimed ochutnávku medoviny z lupeňov ruže Ružová grófka Mária Henrieta. Tradičnou súčasťou bola súťaž o ružu roka, za ktorú mohli návštevníci hlasovať spomedzi vystavených ruží. Túto príležitosť počas dvoch dní využilo vyše 1000 hlasujúcich. Ružou roka s stala Chartreuse de Parme (Väznica parmská) - vystavovateľ S. Petráš st. z D. Krupej, (2. miesto McCartney Rose - vystavovateľ Botanická záhrada Bratislava, 3. miesto Schwarze Madonna - vystavovateľ S. Petráš st., D. Krupá).

Dobrovoľníci za výdatnej pomoci poslancov obecného zastupiteľstva zorganizovali v sobotu 4. júna 2016 v kaštieľskom parku pre deti popoludnie s bohatým programom a mnohými atrakciami. Akcia s názvom Cesta rozprávkovým parkom prilákala vyše 200 menších i väčších ratolestí. Na 12 stanovištiach s rozprávkovými bytosťami deti plnili úlohy. Po splnení ich v cieli kráľ s kráľovnou pasovali za rytierov a každý bol za svoj výkon odmenený. Najväčší nápor zažívala nafukovacia maxi šmykľavka, okrem toho sa deti tešili zo živých zvierat - ovečiek, bernardína a najmä poníkov, na ktorých sa mohli aj povoziť. Nechýbalo maľovanie na tvár a tvorivé dielne. Všetkým, ktorí sa do prípravy a realizácie vydarenej akcie zapojili, ďakujeme.

V nedeľu 24. apríla 2016 uviedli miestni divadelní ochotníci v premiére divadelnú hru Silvestrovská noc.

V obradnej sieni obecného úradu sa 23. apríla 2016 uskutočnila slávnosť uvítania do života detí narodených v roku 2015. Do štatistiky narodených pribudli v roku 2015 10 chlapci a 4 dievčatá. Slávnosti sa zúčastnilo desať z nich.

Dňa 13. marca 2016 sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo zdobenie veľkonočných vajíčok, ktoré iniciovala Mgr. Sidónia Adamovičová za aktívnej účasti predsedníčky Komisie vzdelávania, kultúry, športu a mládeže PhDr. Moniky Korchovej. Okrem ukážok rôznych techník zdobenia, ktoré predviedli hostia z iných obcí regiónu, ale aj domáci samoukovia, mohli návštevníci vidieť aj prípravu veľkonočných ozdôb a dekorácií. Priučiť sa mohli aj deti zo základnej školy, ktoré sa do akcie v hojnom počte zapojili a zhotovili vlastné kraslice. Spolu s učiteľkami pripravili aj výstavku vlastných ozdôb a výrobkov s veľkonočnými motívmi. Pre menšie deti boli pripravené jednoduchšie činnosti, všetky v znamení blížiacej sa jari a veľkonočných sviatkov. Mnohé z vajíčok sa pod šikovnými rukami premenili na malé umelecké diela, dokumentujúce precíznosť a umelecký cit ich tvorcov. Početní návštevníci mohli hotové kraslice nielen obdivovať, ale za prijateľné ceny si ich aj odniesť domov. Svoje výtvory predviedli: Mária a Ján Krutí z Horných Orešian, Danka Horváthová z Jaslovských Bohuníc, Mária Rošková z Dolného Dubového, Janka Mračková z Topoľčian, Evka Adamová pôvodom z Handlovej a domáci účastníci: Martina Slabá, Erika Lehocká, Adrián Blaho, Šimon a Adriana Ištvancoví, Mária Vravúšková, Janka Galgóciová a chlapi, ktorí plietli korbáče: Jozef Vittek, Ján Slezák a Radovan Lehocký. Všetkým tvorcom a tým, ktorí sa na akcii podieľali, patrí naše poďakovanie: v prvom rade iniciátorke podujatia Sidónii Adamovičovej.

Folklórny súbor Krupanskí črpáci v spolupráci s obecným úradom zorganizoval 6. februára 2016 fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Program v kultúrnom stredisku zahŕňal vystúpenia folklórnych súborov a speváckych skupín Blavanka z Jaslovských Bohuníc, Krupianka z Hornej Krupej, Petrané z Plaveckého Petra, Dolnokrupanka z Dolnej Krupej, Seniorka z Brestovian a hostiteľského súboru Krupanskí črpáci. Vrcholom vydareného večera bolo pochovávanie basy s tradičným sprievodom v maskách. Krupanskí črpáci zábavou uzavreli obdobie fašiangov, ktoré sa začína na Troch kráľov a končí Popolcovou stredou. Vďaka nim tieto zvyky v našej obci udržiavajú a na pochovávanie basy sa každoročne teší mnoho priaznivcov ľudových zvykov.

V sobotu 2. januára 2016 pozval starosta a poslanci obecného zastupiteľstva občanov na posedenie pri guláši. Prvá spoločenská akcia v roku 2016 sa stretla s veľkým záujmom, keď možnosť posedieť si v spoločnosti známych a ochutnať pri tom dobrý poľovnícky guláš využilo množstvo obyvateľov obce. Akciu spestrili domáce súbory, a keďže tentoraz sa hralo a spievalo pod javiskom, vystúpenia vyzneli bezprostrednejšie a neformálnejšie. K dobrej novoročnej nálade prispelo aj varené víno a medovina, ktorú ku gulášu ponúkali zvolení poslanci. Vydarená akcia nadviazala nielen na posledné silvestrovské stretnutie, ale aj na program „Spevom a tancom do nového roka“, ktorý sa v obci organizoval v 90. rokoch. Opäť sa potvrdilo, že podobné podujatia si vždy nájdu svojich priaznivcov. Na záver starosta poďakoval účinkujúcim a poprial všetkým všetko najlepšie v roku 2016.

V nedeľu 6. decembra 2015 zorganizoval Obecný úrad v kultúrnom stredisku predvianočné posedenie s dôchodcami. Tradičnú akciu uviedol starosta obce, nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z materskej školy, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Karpatskí valaškári, folklórny súbor Krupanskí črpáci a DH Karpatská kapela

Víkend 22. a 23. augusta sa niesol v znamení 23. ročníka festivalu dychových hudieb DYCHFEST 2015 a zároveň 30. ročníka Slávností dychových hudieb a mažoretiek Slovenska so zahraničnou účasťou. Dva galaprogramy sa uskutočnili v areáli kaštieľa a okrem troch súborov z našej obce účinkovalo ďalších 10 súborov, vrátane Hudby Ministerstva vnútra SR. Okrem slávnostného sprievodu obcou program spestrili vystúpenia mažoretiek a súčasťou bola aj nedeľňajšia svätá omša priamo v areáli kaštieľa. Počas nej ako hudobný sprievod účinkovala aj miestna dychová hudba Dolnokrupanka. Zahraničným hosťom bola dychová hudba Túfaranka zo Šakvic (ČR), ktorej vystúpenie bolo zlatým klincom bohatého dvojdňového programu.

Print Friendly, PDF & Email