SPOLOČENSKÉ AKCIE

V sobotu 2. januára 2016 pozval starosta a poslanci obecného zastupiteľstva občanov na posedenie pri guláši. Prvá spoločenská akcia v roku 2016 sa stretla s veľkým záujmom, keď možnosť posedieť si v spoločnosti známych a ochutnať pri tom dobrý poľovnícky guláš využilo množstvo obyvateľov obce. Akciu spestrili domáce súbory, a keďže tentoraz sa hralo a spievalo pod javiskom, vystúpenia vyzneli bezprostrednejšie a neformálnejšie. K dobrej novoročnej nálade prispelo aj varené víno a medovina, ktorú ku gulášu ponúkali zvolení poslanci. Vydarená akcia nadviazala nielen na posledné silvestrovské stretnutie, ale aj na program „Spevom a tancom do nového roka“, ktorý sa v obci organizoval v 90. rokoch. Opäť sa potvrdilo, že podobné podujatia si vždy nájdu svojich priaznivcov. Na záver starosta poďakoval účinkujúcim a poprial všetkým všetko najlepšie v roku 2016.

V nedeľu 6. decembra 2015 zorganizoval Obecný úrad v kultúrnom stredisku predvianočné posedenie s dôchodcami. Tradičnú akciu uviedol starosta obce, nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z materskej školy, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Karpatskí valaškári, folklórny súbor Krupanskí črpáci a DH Karpatská kapela

Víkend 22. a 23. augusta sa niesol v znamení 23. ročníka festivalu dychových hudieb DYCHFEST 2015 a zároveň 30. ročníka Slávností dychových hudieb a mažoretiek Slovenska so zahraničnou účasťou. Dva galaprogramy sa uskutočnili v areáli kaštieľa a okrem troch súborov z našej obce účinkovalo ďalších 10 súborov, vrátane Hudby Ministerstva vnútra SR. Okrem slávnostného sprievodu obcou program spestrili vystúpenia mažoretiek a súčasťou bola aj nedeľňajšia svätá omša priamo v areáli kaštieľa. Počas nej ako hudobný sprievod účinkovala aj miestna dychová hudba Dolnokrupanka. Zahraničným hosťom bola dychová hudba Túfaranka zo Šakvic (ČR), ktorej vystúpenie bolo zlatým klincom bohatého dvojdňového programu.

V dňoch 6. a 7. júna 2015 sa v našej obci uskutočnil 8. ročník Slávnosti ruží. Podujatie bolo zorganizované Ružiarskou spoločnosťou M. H. Chotekovej s partnermi v kaštieli a v rodinnom mauzóleu Chotekovcov. Dvojdňový festival hudby a ruží zahŕňal okrem výstavy ruží aj bohatý sprievodný program. Stovky návštevníkov si mohli prezrieť aj obecné múzeum, farský kostol a kryptu Brunsvikovcov. V kultúrnom programe vystúpili žiaci umeleckých škôl z Nitry a z Bratislavy a súbory z Malženíc, Košolnej, Dolných Orešian a miestni Krupanské zvony a Karpatskí valaškári. Ruže vystavovali Botanická záhrada v Bratislave, Slovenská národná ružiarska spoločnosť, Arborétum Mlyňany, Arborétum Borová Hora a miestni pestovatelia. Najkrajšou ružou sa stala ruža Henri Matisse , ktorú dodala Anna Oravcová z Dolnej Krupej.

Obecný úrad pripravil pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vystúpenie Stražanovho bábkového divadla. S predstavením Gašparko a drak sa 31. mája bábkari predstavili v sále kultúrneho strediska. V hre sa rozpráva o tom, ako Gašparko s princom idú oslobodiť princeznú od draka. Počas hry Gašparko komunikoval s deťmi a zapájal ich do deja.

V nedeľu 10. mája 2015 zorganizoval Obecný úrad v spoluprácu so Základnou školou s materskou školou kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Deti z materskej školy a žiaci prvého stupňa základnej školy nacvičili pod pedagogickým vedením svojich učiteliek bohatý program. Okrem detí a žiakov účinkovali aj členovia kultúrnych súborov z obce: ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Krupanskí črpáci a Karpatská kapela. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v programe účinkovali a podieľali sa jeho príprave a organizácii.

Dňa 18. a 19. apríla 2015 odohral divadelný súbor Marion premiéru divadelnej hry „Košieľka“. Je to veselohra v troch dejstvách, ktorej autorom je Otto Zelenka, český spisovateľ, dramatik a scenárista úspešných seriálov.

Dňa 14. marca 2015 sa v obradnej sieni Obecného úradu uskutočnila milá slávnosť. Pozvanie starostu obce prijali rodičia detí narodených v roku 2014. V uplynulom roku pribudlo 17 najmenších obyvateľov (9 dievčat a 8 chlapcov). Tradičného uvítania do života sa zúčastnilo 13 z nich.

Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva po prvýkrát 31.12.2014 pripravili silvestrovské posedenie pri kapustnici. Občanom, ktorí sa v záverečný deň roka akcie zúčastnili bolo okrem kapustnice ponúknuté aj varené víno a čaj. Neformálne stretnutie občanov v kultúrnom stredisku spríjemnila hudba. Napriek mrazivému počasiu si túto príležitosť nenechalo ujsť mnoho našich občanov.

Obecný úrad zorganizoval v nedeľu 7. decembra 2014 v kultúrnom stredisku tradičné predvianočné posedenie s dôchodcami. V programe vystúpili deti zo základnej školy , spevácka skupina Krupanskí črpáci, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Karpatskí valaškári a DH Karpatská kapela. Bohatý program uviedol starosta obce a spestrilo ho aj vystúpenie nádejného mladého kúzelníka Adriána Blaha.

Print Friendly, PDF & Email