SPOLOČENSKÉ AKCIE

Divadelná hra "Trampoty s láskou" (05.05.2013)

Divadelná ochotnícka skupina krupanských amatérov Marion uviedla 5. mája 2013 veselohru "Trampoty s láskou", ktorú napísal Vojtech Loviszek. Miestni ochotníci naštudovali a divákom ponúkli v poradí už tretiu hru (Svadobný závoj - 2010, Nevesta zo žalára - 2012). Predstavili sa známi herci, no aj tváre, ktoré mali svoju divadelnú premiéru. Poďakovanie patrí všetkým divadelníkom i ďalším dobrovoľníkom a nadšencom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispeli k realizácii ďalšieho divadelného predstavenia. Osobitné poďakovanie patrí opätovne p. Teofilovi Skýpalovi, ktorý upravil i tentoraz divadelné kulisy na podmienky tejto hry. Želáme našim ochotníkom, aby i v dnešnej dobe, ochotnícke divadlo u nás pritiahlo i ďalších stúpencov, aby ich rady doplnila i mládež a aby sa podarilo naštudovať ďalšie hry.

Uvítanie do života (19.03.2013)

V sobotu 9. marca 2013 sa v obradnej sieni Obecného úradu uskutočnilo uvítanie do života. Starosta obce privítal rodičov detí a deti s trvalým pobytom v našej obci narodené v roku 2012. Spolu ich bolo 17, čo je päť menej ako pred rokom. Stretnutia sa zúčastnilo 12 z nich. Želáme im veľa zdravia a radosti.

Divadelné vystúpenie "Stálo Ti to za to ?" (24.02.2013)

Dňa 24. februára 2013 pripravil obecný úrad divadelné predstavenie "Stálo ti to zlato za to?" Na javisku kultúrneho domu sa predstavil súbor Divadla na hambálku z Malaciek. Hru napísal a režíroval Vladimír Zetek. Komédia z malebnej dedinky na Záhorí rozpráva o tom, čo sa stane, keď sa na hodoch stretnú dve znepriatelené susedské rodiny. Do ich odvekých sporov sa zamontuje ešte "poklad z neba", ktorý padne do spoločnej záhrady. Podarí sa vzájomnou náklonnosťou dvoch členov znepriatelených rodín odvrátiť hrozbu doživotnej nenávisti? To všetko mohli diváci uvidieť na prvom tohtoročnom divadelnom predstavení v D. Krupej.

Črpácky ples (09.02.2013)

Dňa 9. februára 2013 sa konal v kultúrnom stredisku v Dolnej Krupej tradičný Črpácky ples. Hlavnými organizátormi sú členovia folklórneho súboru Krupanskí črpáci, ktorí pripravili aj "pochovávanie basy". Do tanca hrala hudobná skupina Milkivej a nemohla chýbať bohatá tombola. Ďakujeme všetkým, ktorí ho zabezpečili organizačne, sponzorsky a podieľali sa na jeho príprave a úspešnom priebehu.