SPOLOČENSKÉ AKCIE

V nedeľu 12. mája 2013 zorganizoval Obecný úrad v spoluprácu so Základnou školou s materskou školou kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Deti z materskej školy a žiaci základnej školy nacvičili pod pedagogickým vedením svojich učiteliek bohatý program. Okrem detí a žiakov účinkovali aj členovia kultúrnych súborov z obce: Karpatská kapela, ženská spevácka Dolnokrupanka a folklórny súbor Krupanskí črpáci. Ďakujeme tým, ktorí sa podieľali na nácviku programu a naša vďaka patrí všetkým účinkujúcim!

Divadelná ochotnícka skupina krupanských amatérov Marion uviedla 5. mája 2013 veselohru "Trampoty s láskou", ktorú napísal Vojtech Loviszek. Miestni ochotníci naštudovali a divákom ponúkli v poradí už tretiu hru (Svadobný závoj - 2010, Nevesta zo žalára - 2012). Predstavili sa známi herci, no aj tváre, ktoré mali svoju divadelnú premiéru. Poďakovanie patrí všetkým divadelníkom i ďalším dobrovoľníkom a nadšencom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispeli k realizácii ďalšieho divadelného predstavenia. Osobitné poďakovanie patrí opätovne p. Teofilovi Skýpalovi, ktorý upravil i tentoraz divadelné kulisy na podmienky tejto hry. Želáme našim ochotníkom, aby i v dnešnej dobe, ochotnícke divadlo u nás pritiahlo i ďalších stúpencov, aby ich rady doplnila i mládež a aby sa podarilo naštudovať ďalšie hry.

V sobotu 9. marca 2013 sa v obradnej sieni Obecného úradu uskutočnilo uvítanie do života. Starosta obce privítal rodičov detí a deti s trvalým pobytom v našej obci narodené v roku 2012. Spolu ich bolo 17, čo je päť menej ako pred rokom. Stretnutia sa zúčastnilo 12 z nich. Želáme im veľa zdravia a radosti.

Dňa 24. februára 2013 pripravil obecný úrad divadelné predstavenie "Stálo ti to zlato za to?" Na javisku kultúrneho domu sa predstavil súbor Divadla na hambálku z Malaciek. Hru napísal a režíroval Vladimír Zetek. Komédia z malebnej dedinky na Záhorí rozpráva o tom, čo sa stane, keď sa na hodoch stretnú dve znepriatelené susedské rodiny. Do ich odvekých sporov sa zamontuje ešte "poklad z neba", ktorý padne do spoločnej záhrady. Podarí sa vzájomnou náklonnosťou dvoch členov znepriatelených rodín odvrátiť hrozbu doživotnej nenávisti? To všetko mohli diváci uvidieť na prvom tohtoročnom divadelnom predstavení v D. Krupej.

Dňa 9. februára 2013 sa konal v kultúrnom stredisku v Dolnej Krupej tradičný Črpácky ples. Hlavnými organizátormi sú členovia folklórneho súboru Krupanskí črpáci, ktorí pripravili aj "pochovávanie basy". Do tanca hrala hudobná skupina Milkivej a nemohla chýbať bohatá tombola. Ďakujeme všetkým, ktorí ho zabezpečili organizačne, sponzorsky a podieľali sa na jeho príprave a úspešnom priebehu.

Print Friendly, PDF & Email