MATRIKA

Harmonogram sobášov 2017

Sobášne dni občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná Krupá

Platné pre rok: 2016 Sobášne dni: SOBOTA Sobášne hodiny: 14:00-16:00 Sobášna miestnosť: OBRADNÁ SIEŇ OÚ Dátumy:
 

Matričné poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z.

Názov poplatku Suma
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16.50 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16.50 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16.50 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66.00 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33.00 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66.00 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165.50 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199.00 €
Všetky poplatky sa platia do pokladne obce – pri predložení dokladov k sobášu, najneskôr 2 týždne pred termínom sobáša.
Sobášiaci:   Ing. Teofil Mihalovič - starosta obce,   Mgr. Stanislav Petráš - zástupca starostu a Mgr. Marek Horváth Matrikár:     Adriana Ištvancová Zástupca matrikára: Ing. Kozáková Katarína