MATRIKA

Harmonogram sobášnych dní na rok  2018

Sobášne dni občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná Krupá

Platné pre rok: 2018

Sobášne dni: SOBOTA

Sobášne hodiny: 14:00-16:00

Sobášna miestnosť: OBRADNÁ SIEŇ OcÚ

Matričné poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z.

Všetky poplatky sa platia do pokladne obce – pri predložení dokladov k sobášu, najneskôr 2 týždne pred termínom sobáša.


Sobášiaci:   Ing. Teofil Mihalovič – starosta obce,   Mgr. Stanislav Petráš – zástupca starostu a Mgr. Marek Horváth

Matrikár:     Adriana Ištvancová
Zástupca matrikára: Ing. Kozáková Katarína

Print Friendly, PDF & Email