MATRIKA

Harmonogram sobášnych dní na rok  2018

Sobášne dni občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná Krupá

Platné pre rok: 2018 Sobášne dni: SOBOTA Sobášne hodiny: 14:00-16:00 Sobášna miestnosť: OBRADNÁ SIEŇ OcÚ

Matričné poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z.

Všetky poplatky sa platia do pokladne obce – pri predložení dokladov k sobášu, najneskôr 2 týždne pred termínom sobáša.
Sobášiaci:   Ing. Teofil Mihalovič - starosta obce,   Mgr. Stanislav Petráš - zástupca starostu a Mgr. Marek Horváth Matrikár:     Adriana Ištvancová Zástupca matrikára: Ing. Kozáková Katarína