OBECNÁ KNIŽNICA

 

Víta vás KNIŽNICA

Obecná knižnica v Dolnej Krupej bola zriadená od 1. januára 2005.

Ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia pokračovala v poslaní „Miestnej ľudovej knižnice“, ktorej dlhoročnou vedúcou bola Anna Bachratá. Prvé knižné prírastky „Miestnej ľudovej knižnice“ majú dátum z roku 1969. Sídlila v budove pôvodného kultúrneho domu a v 80. rokoch patrila pod Miestne kultúrne stredisko. Knižnica kontinuálne nadviazala na „Obecnú knihovňu“ a Ľudovú knižnicu MNV (miestneho národného výboru), ktorá mala v roku 1957 717 zväzkov a 55 „sústavných“ čitateľov, počet vypožičaných kníh bol 517, viedol ju Štefan Jarábek. V roku 1965 mala knižnica už 1800 zväzkov a 360 čitateľov,  výpožičiek bolo 4 000. Vedúcou bola Štefánia Škodová. 

Oveľa skôr – od roku 1903 – plnil dôležitú úlohu na poli duchovného rozvoja obyvateľov vzdelávací spolok – „Čítací kruh katolícky“. Ako napovedá názov, jeho cieľom bolo čítanie časopisov a kníh v katolíckom duchu. V našej obci sa nachádza aj historická knižnica, ktorú už vyše 200 rokov opatrujú na farskom úrade. Farská knižnica má vyše 350 titulov. Bohatá knižnica bola aj v kaštieli, pre 10 000 kníh bola postavená samostatná budova, knižnica zanikla po roku 1945. Zachránené zväzky sa nachádzajú v SSV Trnava a v UK Bratislava.

Obecná knižnica je v súčasnosti organizačným útvarom obecného úradu, v ktorého priestoroch aj sídli. Je súčasťou národného knižničného systému.

K dispozícii je 9683 titulov. V roku 2009 boli z grantu Ministerstva kultúry zakúpené 3 počítače. Aj keď počet čitateľov sa nevyrovná predošlému obdobiu bez internetu a informačných technológií, počet výpožičiek za rok stále presahuje 1000.

Otváracia doba:
STREDA        14:00 – 17:00

tel.: 5577253


knižnica_1A

knižnica_2

knižnica_1


knižnica_2B

knižnica_2C

Print Friendly, PDF & Email