OBECNÉ MÚZEUM

Obecné múzeum v Dolnej Krupej bolo slávnostne otvorené 25. júna 1975 ako „Múzeum socialistického poľnohospodárstva JRD Krupá“ v roku 30. výročia oslobodenia obce a 25. výročia založenia Jednotného roľníckeho družstva v našej obci.
Na tieto účely boli adaptované priestory bývalej materskej školy, predtým tvoriace zadný trakt budovy patriacej fare. Ako napovedá pôvodný názov, expozícia bola vo výraznej miere poplatná dobe s
vojho vzniku. Súčasťou myšlienky bolo aj zriadenie archívu a malého skanzenu na nádvorí múzea, od čoho sa však upustilo.

muzeum-obr2 Výraznú zásluhu na sprístupnení muzeálnych priestorov v obci mal najmä Augustín Bohunický, ktorý sa venoval histórii obce. Exponáty, medzi ktorými prevažovali tradičné pracovné pomôcky, náradie, bežné súčasti každodenného života roľníka, ale aj kroje a časti ľudového oblečenia, venovali mnohí miestni občania. Ešte po roku 1989 boli výstavné priestory prakticky nezmenené. Textová časť, ktorá bola veľkej miere ideologicky tendenčná, sa postupne upravila a nahradila objektívnou interpretáciou histórie. Expozícia bola doplnená o panely venované  najvýznamnejším rodákom – Márii Henriete Chotekovej, Jánovi Dopjerovi, doplnila sa časť venovaná cirkevným dejinám. K menším úpravám prišlo v roku 2003, kedy si obec pripomínala 890. výročie prvej písomnej zmienky.

V roku 2012 bola v rámci programu „Náš vidiek“ realizovaná oprava strechy a vymenili sa vstupné dvere do múzea. Expozícia „Založenie a vývoj JRD“ umiestnená v najväčšej miestnosti múzea bola reinštalovaná až v roku 2013 v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky.“ Práve vtedy pribudol aj informačný panel „7 divov“ a upravili sa priestory vo vstupnej miestnosti, kde o. i. pribudla reprodukcia Zoborskej listiny z roku 1113 s príkladom do slovenčiny.
muzeum-obr4Expozícia obecného múzea v Dolnej Krupej v roku 2015 oslávila 40 rokov svojej existencie. Stalo sa dobrou tradíciou, že  výstavné priestory bývajú sprístupnené verejnosti v dňoch konania kultúrno-spoločenských podujatí v obci.

Múzeum je prístupné po osobnom ohlásení na obecnom úrade alebo telefonicky na č. 033/55 772 53.

Koncepcia múzea vychádzala zo snahy predstaviť históriu obce a tradičnú hmotnú kultúru. Forma panelov s textom doplnených obrazovým materiálom a dobovými dokumentmi nás prevedie minulosťou D. Krupej.  Spodnú časť panelov dopĺňajú presklené vitríny s písomnosťami a drobnejšími trojrozmernými exponátmi. Vo vstupnej miestnosti spoznávame obecné dejiny od najstarších čias, feudalizmus, beethovenovskú tradíciu a Brunsvikovcov, roky kapitalizmu, vojen a slovenského štátu až po súčasnosť. Osobitná pozornosť sa venuje hudobným tradíciám a ružiarstvu.
Vedľajšia miestnosť vpravo je pokračovaním pohľadu do minulosti a, o. i., dokumentuje prerod tradičného roľníckeho života na družstevné hospodárenie. Atraktívnou formou je muzeum-obr3v tejto miestnosti prezentovaných Sedem divov obce, ktoré prestavujú najhodnotnejšie pamätihodnosti Dolnej Krupej.
Tradičné bývanie a odievanie, domácka a remeselná výroba miestneho obyvateľstva, ako aj prejavy ľudovej umeleckej výroby: výšivkárstvo alebo čipkárstvo predstavujú dve miestnosti prízemia a dve izby na poschodí. Spoznáme typické priestory starého dedinského domu – komoru, kuchyňu a obývaciu či parádnu izbu – jeho zariadenie a nábytok. Okrem toho bolo v múzeu sústredené náradie a množstvo pracovných nástrojov a pomôcok, bez ktorých by si naši predkovia nevedeli predstaviť bežný život. Exponáty sú dokladom zručnosti i hlbokého estetického vnímania predošlých generácií obyvateľov nášho regiónu. Prehliadka múzea vo fotogalérii.

Print Friendly, PDF & Email