Jódové profylaktiká

Obyvateľstvu v oblasti ohrozenia okolo jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice sa na ochranu zdravia pred účinkami havárie jadrového zariadenia budú dávať nové jódové tabletky V obci Dolná Krupá bude   ešte  výdaj v  dňa  20.10.2017   v čase od 9.00 do  12.00 h   a    od 13.00 do 16.30 h na obecnom úrade   staré tabletky treba odovzdať !!