Návrh VZN č.4/2018 -mení VZN č.4/2013 o financovaní MŠ a škol. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí

Do prílohy VZN bolo premietnuté zvýšenie rozpočtu materskej školy, školskej jedálne a školského klubu počas roka 2018.

Návrh-VZN c_4_2018_zmena VZN 4_2013_ vyska dotacie na dieta MS a na ziaka SZ..

Print Friendly, PDF & Email