MONOGRAFIA OBCE

KAPITOLY Z DEJÍN_IPublikáciu Kapitoly z dejín Dolnej Krupej – história obce Dolná Krupá v obrazoch vydal Obecný úrad v Dolnej Krupej v rámci osláv 890. výročia 1. písomnej zmienky o obci Dolná Krupá, ktoré sa konali v dňoch 30. – 31. augusta 2003.

Na 204 stranách približuje dôležité udalosti z minulosti obce. Lokálne dejiny sú prerozprávané v osemnástich kapitolách, ktoré mapujú históriu Dolnej Krupej (od najstarších archeologických nálezov dokumentujúcich prvé osídlenie, éru feudalizmu, roky Rakúsko-Uhorska, obdobie medzivojnovej ČSR až do polovice 20. storočia). Každá z kapitol je venovaná obci,  jej obyvateľom a ich osudom, v ktorých sa bohatá história zrkadlila v jedinečných ľudských príbehoch.

Text dopĺňajú unikátne dobové fotografie a bohatý dokumentárny materiál so sprievodným textom, vďaka čomu sa publikácia stáva atraktívnou nielen pre obyvateľov Dolnej Krupej a rodákov, ale aj pre širšiu čitateľskú verejnosť.

Kniha je prvou komplexnejšou monografiou venovanou dejinám obce. Predtým priniesli čiastkový pohľad na históriu dejiny obce iba dve knižne vydané publikácie. Jedna vyšla v maďarčine v roku 1891 – P. Jedlička: Malokarpatské pamiatky a druhá v roku 1977 – A. Bohunický: Krupanské míľniky.

Prelistovať   obsah a titulné strany jednotlivých kapitol si môžete tu (26 strán):

KAPITOLY Z DEJÍN DOLNEJ KRUPEJ

Publikácia vyšla aj vďaka finančnej podpore týchto jednotlivcov a spoločností: Slovenská sporiteľna, a. s., Jednota, s. d. Trnava, Slovenské elektrárne – EBO Jaslovské Bohunice, a. s., Apimed – Ing. Peter Kudláč, Insema, spol. s r. o., Jozef Šimončič, Štefan Šimončič, Jozef Sýkora, Peter Polák,  Jozef Polák, Milan Ištvanec, Ján Ištvanec.

Môžete si ju zakúpiť na obecnom úrade.

Print Friendly, PDF & Email