OBEC V MÉDIÁCH

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2018 – 9. miesto v rámci Slovenska

V súťaži, ktorú vyhlásil portál SLOVAKREGION.SK obsadila naša obec v konečnom umiestnení so ziskom 8 114 hlasov 9. miesto.  X. ročník súťaže prebehol od 1.apríla do 31. októbra 2018. Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska.

Obce, ktoré sa umiestnili na 4. až 10. miestne budú mať podľa portálu  SLOVAKREGION.SK zabezpečenú celoslovenská propagáciu v médiách, propagačné materiály a  rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION.SK. Každá z obcí dostane diplom.

OFICIÁLNE VEREJNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN: Výstavisko Incheba Bratislava, Výstava ITF Slovakiatour, Január 2019.

SLOVAKREGION.SK

 


Dolná Krupá v zbierkach slovenských knižníc:

https://chamo.kis3g.sk/search/query?match_1=MUST&field_1&term_1=doln%C3%A1+krup%C3%A1&sort=relevance&pageNumber=2&theme=system


Dolná Krupá v archíve RTVS

 

Televíkend 21.06.2013 (od 1:38 min):

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10091/17119

 

Slovensko v obrazoch 23.09.2012 (od 1:32 min):

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10064/44150

 

Slovensko v obrazoch 13.05.2012 (od 9:48 min):

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10064/44605

 


 

 

ukážky:

KOSTOL SVÄTÉHO ONDREJA OSLAVUJE 200 ROKOV OD JEHO DOKONČENIA. CHRÁM UKRÝVA AJ TRI SKVOSTY KLASICISTICKÉHO UMENIA.

Portál Trnava SME – 14.10.2011

Kostol v Dolnej Krupej je kultúrnou pamiatkou. V tomto zozname figuruje od roku 1963. Okrem pravidelných bohoslužieb sa tu usporadúvajú aj rôzne kultúrne akcie. Koncerty a iné aktivity. V publikácii od Stanislava Petráša sa spomína, že súčasnú podobu dostal kostol začiatkom devätnásteho storočia. Prestavba pôvodného chrámu sa začala krátko po roku 1806, kedy dostala farnosť viac ako 11 tisíc zlatých na stavbu. Kompletne ho dokončili v roku 1811. Odvtedy ubehlo dvesto rokov. Kostol je momentálne nanovo vymaľovaný. S veľkou podporu veriacich a miestneho farára Miroslava Kováča sa postupne kompletne renovuje. Ukrýva aj tri skvosty klasicistického umenia. Na pôvodnej výzdobe sa podieľali majstri z Viedne i z Budína. Za tri skvosty, ktoré sú dokladom dobového umenia na Slovensku sa považujú: obraz na hlavnom oltári, pomník Jozefa a Augusta Brunsvikovcov a samotný hlavný oltár. Informácie o týchto dielach podrobne popisuje Petráš vo svojej knihe.

PRVÝ ROČNÍK VĎAKYVZDANIA ZA ÚRODU. V OBCI NEĎALEKO TRNAVY ROZBEHLI TRADÍCIU, KTORÁ V SEBE SPÁJA POKORU A VĎAKU ZA DARY PRÍRODY.

Portál Trnava SME  – 14.10.2011v

Na založenie tradície nikdy nie je neskoro. K zorganizovaniu prvého ročníka vďakyvzdania za úrodu v Dolnej Krupej sa odhodlal miestny farár Miroslav Kováč. Samozrejme bez aktívnej pomoci domácich by to nešlo. Nádherne zaranžované jablká, hrušky, dyne, obilie rozložili priamo v kostole. Bohoslužbou sa veriaci poďakovali za dary prírody. S prvým vďakyvzdaním začali pri príležitosti osláv 200. výročia dostavby miestneho farského Kostola sv. Ondreja, o ktorom vyšla v týchto dňoch aj publikácia od Stanislava Petráša. Na akcii sa aktívne podieľali viacerí veriaci z Dolnej Krupej. Poďakovanie patrí pani učiteľke Martine Slabej a jej rodičom, ako i obetavým farníkom, ktorí stávali niekoľko hodín pri trpezlivej práci v kostole. „Minulú nedeľu bola ďakovná bohoslužba, ktorá je výrazom našej vďaky za úrodu v tomto roku,“ hovorí na úvod Eva Chynoranská. „Rodičia už od malička učia svoje deti nielen to, ako majú prosiť, ale aj ako majú poďakovať,“ vysvetľuje Chynoranská prečo s vďakyvzdaním začali. Po omši sa začala prehliadka výzdoby. Počas popoludnia ju zhliadlo množstvo zvedavcov z obce i širokého okolia. Výstavu si môžu návštevníci pozrieť do piatku (14.10.), prístupná je každý deň v čase od štvrtej poobede do siedmej večer. „Skutočne sa je na čo pozerať, veď šikovné ruky dokázali vytvoriť z darov záhrad, sadov a polí prekrásne umelecké diela,“ komentovala Chynoranská. Plánujú v tom pokračovať aj o rok a dúfajú, že z „vďaky“ vyrastie tradícia. Podľa Chynoranskej, v dnešnej uponáhľanej dobe sa často na ďakovanie zabúda. „Ľudia z Dolnej Krupej dokázali, že vedia byť vďační za všetko, čo nám Boh dáva. Riadia sa starou ľudovou múdrosťou: Bez Božieho požehnania márne naše namáhania,“ dodáva na záver.

KOSTOL VERIACI ZMENILI NA GALÉRIU PRÍRODY

Trnavský hlas  – 5.10.2011-Gabriel Kopúnek

Interiér svätostánku zdobia obrazy vytvorené zo semien a plodov rastlín. Sú prejavom vďaky obyvateľov obce Bohu za úrodu a všetky Božie milosti. Obrazy a dekorácie zdobia dolnokrupský kostol po prvý raz. Prsty v tom má miestny správca farnosti Miroslav Kováč, ktorý inšpiroval učiteľky základnej školy Miroslavu Šalgovičovú a Martinu Slabú. „Najskôr sme plánovali v kostole inštalovať na oltáre len podlepené sypané obrazy. Samy sme nevedeli, aký bude výsledok. Vo štvrtok však začali farníci do kostola nosiť množstvo ovocia a semien rastlín, že sme nimi vyzdobili celý chrám. Veľký sypaný obraz ukrižovania Krista vytvorili miestne vysokoškoláčky Veronika a Katka, zvyšné obrazy sú dielom môjho otca a mňa,“ uviedla Martina Slabá.
Ruku k dielu, ktoré už obdivovali návštevy zo susednej Hornej Krupej, Rakúska i Kanady, však priložili aj farníci. Tí sú už teraz odhodlaní založiť novú tradíciu v obci.

Print Friendly, PDF & Email