OBECNÝ ÚRAD

 

Obecný úrad D. KrupáPOŠTOVÁ ADRESA OBECNÉHO ÚRADU

Obec Dolná Krupá – Obecný úrad
Nám. L. van Beethovena 139/1
919 65 Dolná Krupá

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón: +421 33 55 77 253   alebo   +421 33 55 77 101

 

PLATOBNÉ ÚDAJE

IČO: 00312398
DIČ: 2021133730
Číslo účtu: 3424-212/0200
IBAN: SK07 0200 0000 0000 0342 4212
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok   7.00 – 12.00     12.30 – 16.00
Utorok       nestránkový deň /v prípade vybavovania pohrebu 7.00 – 12.00    12.30-14.00/
Streda       7.00 – 12.00    12.30  – 17.30
Štvrtok      7.00 – 12.00    12.30 – 15.00
Piatok       7.00 – 12.00

POKLADNIČNÉ HODINY

Pondelok   7.15 – 11.45     12.45 – 15.45
Utorok       nestránkový deň
Streda       7.15 – 11.45    12.45  – 17.15
Štvrtok      7.15 – 11.45    12.45 – 14.45
Piatok       7.15 – 11.45

HLÁSENIA OBECNÉHO ROZHLASU

Pondelok 10.00 a 15.45 h
Streda     10.00 a 16.45  h
Piatok     10.00 h

OBECNÁ KNIŽNICA

Streda    14.00 – 17.00  h

TRHOVÝ DEŇ

Pondelok,  streda a piatok

[ZAMESTNANCI OÚ“]

REFERÁT VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMIKY, PERSONALISTIKY A MIEZD

JUDr. MARCELA BRANIŠOVÁ – vedúca referátu

Agenda :  sociálne služby,  projekty a verejné obstarávanie, personálna činnosť

Telefón: +421 33 5577253, e-mail:  marcela.branisova@dolna-krupa.dcom.sk

JARMILA DEKANOVÁ

Agenda:  podatelňa, správa miestnych daní, poplatky obce, odpadové hospodárstvo a ochrana zelene,  hrobové miesta, stavebná  činnosť, knižnica

Telefón: +421 33 5577253, e-mail:  jarmila.dekanova@dolna-krupa.dcom.sk

ADRIANA IŠTVANCOVÁ

Agenda:   pokladňa, matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov, evidencia pobytu a kultúrna činnosť

Telefón: +421 33 5577101, e-mail:  adriana.istvancova@dolna-krupa.dcom.sk

 

REFERÁT KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB A ÚDRŽBY

STANISLAV DOLAŠ

referent pre koordinovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce a zamestnanec pre opravárenské a údržbárske práce

MÁRIA SOKOLOVSKÁ

upratovačka a manipulantka

FRANTIŠEK BOHUNICKÝ

zamestnanec pre obslužné, remeselné, opravárske a údržbárske práce

PETER SCHILD

zamestnanec pre obslužné, remeselné, opravárske a údržbárske práce

ROMAN JUNAS

zamestnanec pre obslužné, remeselné, opravárske a údržbárske práce

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email