OBECNÝ ÚRAD

MGR:

Obecný úrad D. KrupáPOŠTOVÁ ADRESA OBECNÉHO ÚRADU

Obec Dolná Krupá - Obecný úrad Nám. L. van Beethovena 139/1 919 65 Dolná Krupá

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón: +421 33 55 77 253 alebo +421 33 55 77 101 Fax: +421 33 55 77 104

PLATOBNÉ ÚDAJE

IČO: 312 398 DIČ: 2021133730 Číslo účtu: 3424-212/0200 IBAN: SK07 0200 0000 0000 0342 4212 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
ÚRADNÉ HODINY OÚ
Pondelok 07:30-12:00 13:00-16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:30-12:00 13:00-16:00
Štvrtok 07:30-12:00 13:00-16:00
Piatok 07:30-12:00 13:00-16:00
POKLADNIČNÉ HODINY
Pondelok 07:40-11:50 13:10-15:45
Utorok nestránkový deň
Streda 07:40-11:50 13:10-15:45
Štvrtok 07:40-11:50 13:10-15:45
Piatok 07:40-11:50 13:10-15:45
HLÁSENIA OBECNÉHO ROZHLASU
Po, St a Pi o 10:00 a 15:45 h
TRHOVÝ DEŇ
Po, St a Pi

REFERÁT VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMIKY, PERSONALISTIKY A MIEZD

MGR. MARCELA BRANIŠOVÁ

  • vedúca referátu
Telefón: +421 33 5577253, e-mail: obec@dolnakrupa.com

ING. KATARÍNA KOZÁKOVÁ

  • referentka pre účtovníctvo, rozpočtovníctvo, financie, personalistiku a mzdy
Telefón: +421 33 5577253, e-mail: ekonomkadk@mail.t-com.sk

ADRIANA IŠTVANCOVÁ

  • referentka pre evidenciu obyvateľstva, sociálnu činnosť, preverovanie sťažností,
  • matrikárka a pokladníčka
Telefón: +421 33 5577101, e-mail:  adriana.istvancova@dolna-krupa.dcom.sk

JARMILA DEKANOVÁ

  • referentka pre správu daní a miestnych poplatkov, kultúrnu činnosť,
  • knihovníčka
Telefón: +421 33 5577253, e-mail:  jarmila.dekanova@dolna-krupa.dcom.sk

REFERÁT KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB, SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ÚDRŽBY

STANISLAV DOLAŠ

  • referent pre koordinovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce a zamestnanec pre opravárenské a údržbárske práce

MÁRIA SOKOLOVSKÁ

  • upratovačka a manipulantka

FRANTIŠEK BOHUNICKÝ

  • zamestnanec pre obslužné, remeselné, opravárske a údržbárske práce

PETER SCHILD

  • zamestnanec pre obslužné, remeselné, opravárske a údržbárske práce

Prosím vložte vaše kontaktné detaily a krátku správu nižšie a ja sa vám pokúsim odpovedať čo najskôr.