SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

ADRESA Spoločný obecný úrad Kollárova 8 917 77 Trnava
::naplánovať trasu
KONTAKT Vedúca spoločného obecného úradu: Ing. Erika Nemčeková Kancelária č.102   Telefón: 033 / 55 64 402 Podateľňa: Emília Púčiková, Mária Kőszegyová Kancelária č.107   Telefón: 033 / 53 54 090

PÔSOBNOSŤ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

  • stavebné konanie
  • pozemné komunikácie
  • vodné hospodárstvo
  • ochrana prírody a krajiny
  • schvaľovanie výrubu stromov: Ing. Erika Nemčeková (prednostka SOÚ) - kancelária č. 102, tel:  033/55 64 402
Pôsobnosť pre obec Dolná Krupá: Ing. Daniela Zemánková, Kancelária č. 102, tel:  033/55 64 391 Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: Mgr. Mária Gavenčiaková, kancelária č. 16, tel:  033/5564412