SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

OFICIÁLNA STRÁNKA SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

Kontakt

 

ADRESA

Spoločný obecný úrad
Kollárova 8
917 77 Trnava

::naplánovať trasu

KONTAKT

Prednostka Spoločného obecného úradu: Ing. Erika Nemčeková
Kancelária č.102   Telefón: 033 / 5564 402
Podateľňa: Emília Púčiková, Mária Kőszegyová
Kancelária č.107   Telefón: 033 / 5354 090


PÔSOBNOSŤ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

  • stavebné konanie
  • pozemné komunikácie
  • vodné hospodárstvo
  • ochrana prírody a krajiny
  • súhlas na výrub stromov a súhlas na malý zdroj znečistenia ovzdušia : Mgr. Iveta Mečírová – kancelária č. 103, tel:  033/5354 091

Pôsobnosť pre obec Dolná Krupá: Ing. arch. Daniela Zsigraiová, Kancelária č. 106, tel:  033/5354 092
Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: Mgr. Mária Gavenčiaková
, kancelária č. 10, tel:  033/5564 710

 

 

Print Friendly, PDF & Email