SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

OFICIÁLNA STRÁNKA SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

Kontakt

 

[toggles class=“yourcustomclass“]
[toggle title=“KONTAKTNÉ ÚDAJE“ class=“in“]

[row]
[column lg=“5″ md=“14″ sm=“14″ xs=“14″ ]ADRESA

Spoločný obecný úrad
Kollárova 8
917 77 Trnava

::naplánovať trasu

[/column]
[column lg=“7″ md=“18″ sm=“18″ xs=“18″ ]KONTAKT

Prednostka Spoločného obecného úradu: Ing. Erika Nemčeková
Kancelária č.102   Telefón: 033 / 5564 402
Podateľňa: Emília Púčiková, Mária Kőszegyová
Kancelária č.107   Telefón: 033 / 5354 090

[/row]


PÔSOBNOSŤ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

  • stavebné konanie
  • pozemné komunikácie
  • vodné hospodárstvo
  • ochrana prírody a krajiny
  • súhlas na výrub stromov a súhlas na malý zdroj znečistenia ovzdušia : Mgr. Iveta Mečírová – kancelária č. 103, tel:  033/5354 091

Pôsobnosť pre obec Dolná Krupá: Ing. arch. Daniela Zsigraiová, Kancelária č. 106, tel:  033/5354 092
Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: Mgr. Mária Gavenčiaková
, kancelária č. 10, tel:  033/5564 710

 

 

[/toggle][/toggles]

Print Friendly, PDF & Email