STAROSTA OBCE

[tabs class=“yourcustomclass“]
[tab title=“KONTAKT“ active=“active“]

Mgr. MAREK DEKAN

 • Narodený: 29. august 1984
 • Rodinný stav: slobodný

KONTAKT:

Je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

[/tab]

[tab title=“BIOGRAFIA“]

VZDELANIE  

2003– 2009 – Prírodovedeckí fakulta UK Bratislava – biológia/environmentalistika            

2007 – 2008 – študijný pobyt v USA – Global Outreach                  
1999 – 2003 – Športové gymnázium v Bernolákove
1994 – 1999 – Športová základná škola Kornela Mahra v Trnave
1990 – 1994 – Základná škola v Dolnej Krupej

VÝKON POVOLANIA

2011 – 2018 – Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, pedagóg oddelenia výkonu trestu        

2009 – 2011 – Inštalant UNI. S.r.o., vedúci pracovník 

PÔSOBENIE V SAMOSPRÁVE

2018 – dnes     starosta obce
2014 – 2018    poslanec obecného zastupiteľstva Dolná Krupá

[/tab]

[tab title=“STAROSTOVIA A PREDSTAVITELIA OBCE OD ROKU 1893:“]

 • Volebné obdobie 2014-2018 – Ing. Teofil Mihalovič
 • Volebné obdobie 2010-2014 – Ing. Teofil Mihalovič
 • Volebné obdobie 2006-2010 – Ing. Teofil Mihalovič
 • Volebné obdobie 2002-2006 – Mgr. Jaroslav Hulík
 • Volebné obdobie 1998-2002 – Mgr. Jaroslav Hulík
 • Volebné obdobie 1994-1998 – Dušan Bohunický
 • Volebné obdobie 1990-1994- Mgr. Jaroslav Hulík

predsedovia MNV:

 • Volebné obdobie 1986-1990 – Mgr. Jaroslav Hulík
 • Volebné obdobie 1981-1986 – Vincent Bachratý
 • Volebné obdobie 1976-1981 – Milan Turaz
 • Volebné obdobie 1971-1976 – Milan Turaz
 • Volebné obdobie 1964-1971 – František Kubovčík
 • Volebné obdobie 1960-1964 – Ján Slezák
 • Volebné obdobie 1952-1960 – Vavrinec Garažia
 • Volebné obdobie 1951-1952 – Jozef Štrba
 • Volebné obdobie 1950-1951 – František Kubovčík
 • Volebné obdobie 1948-1950 – Michal Baránek

predsedovia Revolučného národného výboru:

 • 1946-1948 – Ján Žák
 • 1945-1946 – Ján Adamovič

starosta (Slovenská republika):

 • 1939-1945- Štefan Fíba

richtári:

 • 1935-1939 – Alojz Bohunický
 • 1929-1935 – Štefan Fíba
 • 1925-1929 – Jozef Žák
 • 1920-1925 – Štefan Fíba
 • 1905-1920 – Ján Udvornocký
 • 1893-1905 – Jozef Fíba

 

najstarší známy richtár:  Mikuláš Vražič (1604)

 

[/tab][/tabs]

Print Friendly, PDF & Email