STAROSTA OBCE

foto starostaIng. TEOFIL MIHALOVIČ

 • Narodený: 26.07.1954 v Dolnej Krupej
 • Rodinný stav: ženatý, 2 deti

KONTAKT:


Je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

VZDELANIE  

1973 – 1978     Chemicko-technologická fakulta SVŠT v Bratislave

VÝKON POVOLANIA

2006 – dnes     Starosta obce Dolná Krupá
1991 – 2006    
Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava
1984 – 1990    
Generálne riaditeľstvo Tatrasklo Trnava
1979 – 1984    
Podnikové riaditeľstvo Západoslovenských tehelní n. p. Pezinok

PÔSOBENIE V SAMOSPRÁVE

2006 – dnes     starosta obce
1990 – 2006      poslanec obecného zastupiteľstva Dolná Krupá

 • Volebné obdobie 2010-2014 – Ing. Teofil Mihalovič
 • Volebné obdobie 2006-2010 – Ing. Teofil Mihalovič
 • Volebné obdobie 2002-2006 – Mgr. Jaroslav Hulík
 • Volebné obdobie 1998-2002 – Mgr. Jaroslav Hulík
 • Volebné obdobie 1994-1998 – Dušan Bohunický
 • Volebné obdobie 1990-1994- Mgr. Jaroslav Hulík

predsedovia MNV:

 • Volebné obdobie 1986-1990 – Mgr. Jaroslav Hulík
 • Volebné obdobie 1981-1986 – Vincent Bachratý
 • Volebné obdobie 1976-1981 – Milan Turaz
 • Volebné obdobie 1971-1976 – Milan Turaz
 • Volebné obdobie 1964-1971 – František Kubovčík
 • Volebné obdobie 1960-1964 – Ján Slezák
 • Volebné obdobie 1952-1960 – Vavrinec Garažia
 • Volebné obdobie 1951-1952 – Jozef Štrba
 • Volebné obdobie 1950-1951 – František Kubovčík
 • Volebné obdobie 1948-1950 – Michal Baránek

predsedovia Revolučného národného výboru:

 • 1946-1948 – Ján Žák
 • 1945-1946 – Ján Adamovič

starosta (Slovenská republika):

 • 1939-1945- Štefan Fíba

richtári:

 • 1935-1939 – Alojz Bohunický
 • 1929-1935 – Štefan Fíba
 • 1925-1929 – Jozef Žák
 • 1920-1925 – Štefan Fíba
 • 1905-1920 – Ján Udvornocký
 • 1893-1905 – Jozef Fíba

 

najstarší známy richtár:  Mikuláš Vražič (1604)

 

Print Friendly, PDF & Email