ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 68, s celkovou veľkosťou 24,2 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 14 840


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (68)

   VZN č. 5/2019 (veľkosť: 283,9 kB | pridané: 16.07.2019)
   VZN č. 3/2019 (veľkosť: 533,4 kB | pridané: 16.07.2019)
O podmienkach o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
   Návrh VZN č. 5/2019 (veľkosť: 290,2 kB | pridané: 07.06.2019)
   Návrh VZN č. 3/2019 (veľkosť: 550,2 kB | pridané: 07.06.2019)
   VZN č.2/2019 (veľkosť: 295,8 kB | pridané: 07.11.2018)
   VZN č.4/2018 (veľkosť: 298,7 kB | pridané: 07.11.2018)
   VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2019 (veľkosť: 2,2 MB | pridané: 07.11.2018)
   Návrh-VZN c_2_2019_zmena VZN 4_2013_ vyska dotacie na dieta MS a na ziaka SZ.. (veľkosť: 296,4 kB | pridané: 23.10.2018)
   Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa mení VZN č. 4/2013 (veľkosť: 298,9 kB | pridané: 13.06.2018)
   VZN č. 3/2018 - Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá (veľkosť: 2,2 MB | pridané: 30.05.2018)
Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá
   VZN č.2/2018-zmena VZN č.4/2013 o financovaní MŠ a škol.zariadení v zriaď.pôsobnosti obce D.Krupá a o financovaní záujm.aktivít detí (veľkosť: 297,6 kB | pridané: 15.12.2017)
   VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO (veľkosť: 2,3 MB | pridané: 15.12.2017)
   Návrh VZN č.2/2018-zmena VZN 4/2013-výška dotácie na dieťa MŠ a žiaka ŠZ (veľkosť: 298,0 kB | pridané: 28.11.2017)
   VZN_c.5.2017_o_mieste_a_case_zapisu_a_o_vyske_mes.prisp.na_ciastoc._uhradu_vydavkov_skol_a_SZ.pdf (veľkosť: 378,2 kB | pridané: 21.09.2017)
   VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá (veľkosť: 1,0 MB | pridané: 04.05.2017)
   Príloha č. 1 k VZN č. 3/2017 (veľkosť: 78,0 kB | pridané: 06.03.2017)
   VZN č. 3/2017 (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 06.03.2017)
   VZN_c_2_2017_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf (veľkosť: 297,4 kB | pridané: 16.12.2016)
   VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady a DSO (veľkosť: 3,3 MB | pridané: 16.12.2016)
   VZN__11_2016_zmena_VZN_4_2013_výška_dotácie_na_dieťa_MŠ_a_na_žiaka_ŠZ..._-__kpia.pdf (veľkosť: 115,9 kB | pridané: 18.11.2016)
VZN č.11/2016
   Návrh VZN č.11/2016-zmena VZN č.4/2013 (veľkosť: 116,0 kB | pridané: 28.10.2016)
   VZN č. 10/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 508,2 kB | pridané: 13.06.2016)
   VZN 9 /2016- poskytovanie príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií (veľkosť: 332,4 kB | pridané: 29.02.2016)
   VZN č. 8/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 2,0 MB | pridané: 29.02.2016)
   VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolná Krupá (veľkosť: 1,1 MB | pridané: 14.12.2015)
   VZN č. 6/2016-zmena VZN č. 4/2013- výška dotácie na dieťa MŠ a na žiaka ŠZ (veľkosť: 113,7 kB | pridané: 14.12.2015)
   VZN č. 5/2016 o výške mes. prísp. na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a ŠZ (veľkosť: 137,0 kB | pridané: 14.12.2015)
   VZN č. 3/2016 o o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá (veľkosť: 300,9 kB | pridané: 14.12.2015)
   VZN č. 4/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 199,8 kB | pridané: 14.12.2015)
   VZN č. 2/2016 o určení pravidiel času predaj v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 205,5 kB | pridané: 14.12.2015)
   VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a droabné stavebné odpady (veľkosť: 250,7 kB | pridané: 14.12.2015)
   VZN č. 5/2015 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 129,4 kB | pridané: 23.09.2015)
   Príloha č. 1 k VZN č. 4/2015 (veľkosť: 106,0 kB | pridané: 14.05.2015)
   VZN č. 4/2015 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu obce Dolná Krupá, na základe schválenia Zmien a doplnkov 02/2014 ÚP obce Dolná Krupá (veľkosť: 33,0 kB | pridané: 14.05.2015)
   VZN č. 3/2015 ktorým sa mení VZN č.4/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 98,5 kB | pridané: 21.11.2014)
   VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 59,5 kB | pridané: 18.11.2014)
   VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2015 (veľkosť: 103,5 kB | pridané: 18.11.2014)
   VZN č. 5/2014 ktorým sa mení VZN č.4/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 96,6 kB | pridané: 06.11.2014)
   VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 62,5 kB | pridané: 17.03.2014)
   VZN č. 3/2014 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Dolná Krupá vyhlásená vzn č. 49/2005 zo dňa 24.06.2005 (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 17.03.2014)
   VZN č. 2/2014 ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 98,8 kB | pridané: 20.12.2013)
   VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2014 (veľkosť: 184,0 kB | pridané: 20.12.2013)
   VZN č. 7/2013 ktorým sa mení VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 99,7 kB | pridané: 17.12.2013)
   VZN č. 6/2013 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 104,8 kB | pridané: 22.11.2013)
   VZN č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 704,4 kB | pridané: 17.06.2013)
   VZN č. 4/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá a o financovaní záujmových aktivít detí (veľkosť: 251,9 kB | pridané: 16.04.2013)
   VZN č. 3/2013 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 29,0 kB | pridané: 16.04.2013)
   VZN č. 2/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 37,5 kB | pridané: 19.12.2012)
   VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2013 (veľkosť: 94,5 kB | pridané: 17.12.2012)
   VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 94,8 kB | pridané: 31.07.2012)
   VZN č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolná Krupá (veľkosť: 58,5 kB | pridané: 31.07.2012)
   VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 95,7 kB | pridané: 25.05.2012)
   VZN č. 3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/210 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 95,8 kB | pridané: 20.02.2012)
   VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2012 (veľkosť: 95,0 kB | pridané: 18.01.2012)
   VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 86,6 kB | pridané: 05.12.2011)
   VZN č. 3/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa (veľkosť: 74,5 kB | pridané: 05.01.2011)
   VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 60,5 kB | pridané: 14.12.2010)
   VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2011 (veľkosť: 97,0 kB | pridané: 13.12.2010)
   VZN č. 4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 45,0 kB | pridané: 30.12.2009)
   VZN č. 3/2010 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 72,0 kB | pridané: 23.12.2009)
   VZN č. 2/2010 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 53,5 kB | pridané: 23.12.2009)
   VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2010 (veľkosť: 100,0 kB | pridané: 30.11.2009)
   VZN č.8/2009 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesač. príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 20.12.2008)
   VZN č. 7/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 58,5 kB | pridané: 20.12.2008)
   VZN č. 6/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 20.12.2008)
   VZN č. 3/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá (veľkosť: 44,5 kB | pridané: 20.12.2008)
Aktuálny sadzobník k VZN nájdete v rubrike FINANČNÉ DOKUMENTY
   VZN č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Dolná Krupá (veľkosť: 40,0 kB | pridané: 15.12.2008)
   VZN č.51/2006 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (veľkosť: 160,5 kB | pridané: 14.12.2006)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email