Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ

ZŠ s MŠ Dolná Krupá oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí a žiakov, že v dňoch od 29.01.2019 do 01.02.2019  bude z dôvodu vysokej chorobnosti po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného  zdravotníctva v Trnave prerušená prevádzka materskej školy. Prevádzka MŠ bude znovu obnovená v pondelok 04.02.2019.

Print Friendly, PDF & Email