Schválené VZN č.5/2015 o mieste a čase zápisu do ZŠ s MŠ a o výške mes. príspevku na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a ŠZ

Zmena pôvodného VZN z dôvodu zmeny z 2.finančného pásma na nákup potravín do 3. finančného pásma na nákup potravín (úhrady v 3.fin.pásme sú uvedné v prílohe č.1 a) VZN č.5/2017). VZN c.5.2017 o mieste a case zapisu a o vyske mes.prisp.na ciastoc. uhradu vydavkov skol a SZ