OBČIANSKE ZDRUŽENIE KOROMPA

V roku 2017 uplynulo 70 rokov odvtedy, čo bol vyhorel "horný kaštieľ". O tejto pamiatke vyšiel článok v časopise Pamiatky a múzeá č. 4/2017.

PAMIATKY A MÚZEÁ - článok

Postup prác môžete sledovať na facebooku:

facebook

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU

  Mauzóleum, ktoré dlhé desaťročia slúžilo ako dom smútku a v rokoch 2011 až 2013 bol opravený jeho interiér, sa na začiatku tohto roku stalo obeťou zlodejov, ktorí poškodili jeho strechu.

Vzhľadom k tomu, že nie je vo vlastníctve obce, obec nemôže investovať vlastné prostriedky na obnovu. Z tohto dôvodu je opravu strechy financovať z dobrovoľných príspevkov ľudí, ktorým záleží na kultúrnom dedičstve našej obce.

 Občianske združenie Korompa má zriadený účet, na ktorý môžete prispieť: 

SK27 0200 0000 0018 4341 9859

Oprava bola konzultovaná s odborníkmi, ktorí vyčíslili náklady na celkom 5 000 €, pričom časť prác vykonajú sponzorsky. Viac informácií o inej forme pomoci radi poskytneme na: 0907 636 593

                                                           ZA KAŽDÝ PRÍSPEVOK ĎAKUJEME!                                                     

Korompa je občianske združenie, ktorého členmi sú obyvatelia Dolnej Krupej.

Svojimi názormi, aktivitami a dobrovoľníckou prácou chcú aktívne zasahovať do života v obci a napomáhať jej rozvoju v oblasti vzdelávania, športu, kultúry, voľného času, ochrany životného prostredia a zveľadenia historických a prírodných jedinečností.

Od roku 2014 organizačne zastrešuje aj kultúrne súbory v obci.  

V ostatnom období sa činnosť OZ sústredila na popularizáciu pamätihodností a histórie Dolnej Krupej a propagáciu jej 7 DIVOV. Jednou z foriem je aj vydávanie propagačných materiálov a knižných publikácií.


 

Občianske združenie Korompa ďakuje sponzorom a všetkým, ktorí pravidelne prispievajú DAROVANÍM 2 %.

SPONZORI_KOROMPA


OZ KOROMPA bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 27. mája 2005. IČO: 37850326

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s - kód 0200 - IBAN SK2702000000001843419859                                      

Adresa: Obecný úrad, Námestie L. van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá

web: http://obec.dolnakrupa.com/volny-cas/oz-korompa/

kontakt e-mail:  korompa.oz@gmail.com


Výkonný výbor predseda: Ing. Vladimír Gronský podpredseda: Mgr. Stanislav Petráš Členovia: Miriam Magulová, Ing. Jozef Sloboda, Ing. Peter Brestovanský, Daniel Nádaský, Mgr. Juraj Drozda


KOROMPA-aktivity


facebook

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU