OBČIANSKE ZDRUŽENIE KOROMPA

obr_korompaKorompa je občianske združenie, ktorého členmi sú obyvatelia Dolnej Krupej. Svojimi názormi, aktivitami a dobrovoľníckou prácou chcú aktívne zasahovať do života v obci a napomáhať jej rozvoju v oblasti vzdelávania, športu, kultúry, voľného času, ochrany životného prostredia a zveľadenia historických a prírodných jedinečností.

Od roku 2014 organizačne zastrešuje aj kultúrne súbory v obci.  

V ostatnom období sa činnosť OZ sústredila na popularizáciu pamätihodností a histórie Dolnej Krupej a propagáciu jej 7 DIVOV. Jednou z foriem je aj vydávanie propagačných materiálov a knižných publikácií.


 

Občianske združenie Korompa ďakuje sponzorom a všetkým, ktorí pravidelne prispievajú DAROVANÍM 2 %.

SPONZORI_KOROMPA


OZ KOROMPA bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 27. mája 2005. IČO: 37850326

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s - kód 0200 - IBAN SK2702000000001843419859                                      

Adresa: Obecný úrad, Námestie L. van Beethovena 1, 919 65 Dolná Krupá

web: http://obec.dolnakrupa.com/volny-cas/oz-korompa/

kontakt e-mail:  korompa.oz@gmail.com


Výkonný výbor predseda: Ing. Vladimír Gronský podpredseda: Mgr. Stanislav Petráš Členovia: Miriam Magulová, Ing. Jozef Sloboda, Ing. Peter Brestovanský, Daniel Nádaský, Mgr. Juraj Drozda


KOROMPA-aktivity


facebook

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU