DIVADELNÝ SÚBOR MARION

Dolná Krupá je známa predovšetkým ako obec hudby a ruží, ale aj ako obec s dlhoročnou tradíciou ochotníckeho divadla. Divadelníctvo v Dolnej Krupej začalo svoje dejiny písať ešte za čias monarchie, presnejšie na začiatku 19. storočia, kedy bolo v areáli kaštieľskej záhrady grófskej rodiny Brunšvikovcov postavené originálne súkromné empírové divadlo, kde sa organizovali pre šľachtickú rodinu a jej hostí početné kultúrne podujatia. Kaštieľske divadielko sa do súčasnosti nezachovalo. Duch umenia a divadelníctva však pretrval aj naďalej.

Ku koncu 19. storočia a na začiatku 20. skrsla u viacerých národne cítiacich nadšencov myšlienka založenia ochotníckeho divadla v obci. Cieľom bolo upevnenie a povznesenie kultúrnej úrovne obyvateľov. Prvé predstavenie, ktoré krupanskí ochotníci uviedli v 20. rokoch minulého storočia, bola veselohra Ferka Urbánka „Už sú všetci v jednom vreci“. Divadelníci hneď na prvýkrát zaznamenali veľkolepý úspech a v ďalších desaťročiach uviedli množstvo hier z pera slovenských, českých i zahraničných autorov, čím sa pravidelné divadelné vystúpenia ochotníkov stali v obci samozrejmosťou.

Na začiatku nového storočia i tisícročia opäť ožila myšlienka obnoviť po viacerých prestávkach ochotnícke divadlo, čo podporila aj obec, vďaka čomu sú vytvorené dobré podmienky na rozvoj divadelníctva u nás. Roku 2010 uviedli divadelníci hru Jozefa Kónyu Svadobný závoj. Najväčšiu zásluhu na realizácii divadelného predstavenia mali naši najskúsenejší ochotnícki herci Anna Kumančíková, Anna Slabá a Stanislav Lehota, ktorí ju aj režírovali. Ďalej účinkovali Lenka Mackovčínová, Lukáš Hríbik, Miroslava Skýpalová, PaedDr. Miroslava Šalgovičová a Dušan Kubek. Všetky predstavenia mali priaznivý divácky ohlas, čo potvrdilo i plné hľadisko miestneho kina. Celkovo sa odohrali 3 reprízy.

obr_marionNová zlatá éra sa začala písať o dva roky na to v roku 2012. Výnimočnosť opätovného znovuzrodenia divadelnej tradície v Dolnej Krupej predznamenala myšlienka založenia stálej „divadelnej dosky“ resp. súboru, ktorý by mal aj stálych členov a definovanú štruktúru, tak, aby krupanskí ochotníci mohli vystupovať aj mimo obce, prípadne zúčastňovať sa súťaží. Ambícia to bola naozaj odvážna a realizovala sa postupne.
V spomínanom roku 2012 sa divadelníci zhodli na názve svojej skupiny – DOSKA Marion – Divadelná Ochotnícka Skupina Krupanských Amatérov Marion a pod týmto originálnym názvom, za ktorým sa skrýva brept jedného z hercov, uviedli hru Nevesta zo žalára. V Dolnej Krupej sa hralo trikrát a obe predstavenia boli vypredané. Nejeden divák z publika žasol nad kvalitnými výkonmi amatérskych hercov, ktorých bolo spolu 13 – Anna Kumančíková, Anna Slabá, Stanislav Lehota, PaedDr. Miroslava Šalgovičová, Mgr. Martina Slabá, Denis Kabát, Miroslav Galgóci, Miroslava Skýpalová, Anna Horváthová, Dušan Kubek, Pavol Škoda a hrali aj Štefan Ištvanec a Petronela Belková, ktorí ako jediní z kolektívu absolvovali herectvo na ZUŠ M. S. Trnavského v Trnave. O kulisy sa postaral Teofil Skýpala.
Jeseň 2012 priniesla niekoľko zmien v obsadení súboru Marion, kedy niektorí členovia pre zaneprázdnenosť opustili rady ochotníkov. Novými členmi sa stali Juraj Drozda, Martina Galgóciová, Ing. Kamil Žák a Adriana Ištvancová, ktorí napomohli ďalšiemu fungovaniu súboru Marion. Tým sa členská základňa kolektívu skompletizovala do súčasnej podoby. Osobitnú podporu pre ochotníkov predstavoval vdp. Mgr. Miroslav Kováč, ktorý pravidelne navštevoval skúšky, pomáhal divadelníkom svojimi radami i pripomienkami a predovšetkým poskytol súboru na nácvik voľné farské priestory.

V roku 2013 uviedli ochotníci hru Trampoty s láskou. Úspešne ju odohrali nielen na domácej scéne, ale prezentovali aj mimo obce – v Červeníku, Častej, Lužiankach, kde rovnako cudzie publikum nešetrilo chválou na adresu krupanských divadelníkov.
V roku 2014 súbor Marion uviedol veselohru s detektívnou zápletkou Hľadanie v oblakoch a prezentoval opäť aj v okolitých obciach ako napr. v ČastejŠpačinciach, Slovenskej Novej Vsi, Gáni či Košolnej.


Divadelnú sezónu 2015 môžeme hodnotiť ako vydarenú a úspešnú. Od začiatku roka sme sa pravidelne schádzali na skúškach – pod vedením herca a režiséra v jednom – Stanka Lehotu, ktorý s nami v tomto roku naštudoval divadelnú hru Košieľka. Medzitým, 22. februára 2015, sme sa v susednej Hornej Krupej predstavili minuloročnou hrou „Hľadanie v oblakoch“. Derniéra bola úspešná a my sme opäť našli nových priaznivcov nášho divadla.

Po nej sme sa už mohli naplno venovať nácviku hry tejto sezóny Košieľka. Táto menej známa komédia oveľa známejšieho autora Otta Zelenku, českého spisovateľa, dramatika a scenáristu úspešných seriálov (napr. Cirkus Humberto, L. F. Věk,  Sňatky z rozumu…) bola dobrým výberom, čo sa ukázalo nielen na skúškach, kde vládol humor a dobrá nálada, ale predovšetkým po premiére 18. a 19. apríla 2015. Na „domácej pôde s našimi skalnými“. Takmer nepretržité výbuchy smiechu a neutíchajúci potlesk v závere predstavenia znejúci z vypredaného hľadiska bol pre nás všetkých tou najkrajšou odmenou. Táto komédia chytila za srdce priaznivcov všetkých vekových kategórií – domácich i cezpoľných, našli sa dokonca i takí, ktorí si predstavenie prišli pozrieť viackrát. Povzbudení takýmto úspešným prijatím novej hry, sme sa vydali šíriť lásku k divadlu, a vnášať kultúru do života ľudí a odovzdávať divadelné posolstvo aj v okolitých obciach. Najprv to bola obec Gáň, kde teraz vo farnosti pôsobí náš najväčší fanúšik, radca, kritik a „člen“ nášho súboru, vdp. Mgr. Miroslav Kováč. Toto vystúpenie bolo akýmsi naším poďakovaním za jeho podporu a pomoc. Deň Matiek, 10. mája, sme oslávili spolu s priaznivcami divadla v Špačinciach a 19. júna sme sa už tradične predstavili fanúšikom „Festteátra“ v Častej. Naši domáci priaznivci nás mohli opäť vidieť  3. októbra 2015.

29. novembra 2015 prijali naše pozvanie naši priatelia z Radošiny – divadelný súbor „Hlavina“, ktorí sa nám všetkým predstavili hrou Stanislava Štepku „Súpis dravcov“. Následné spoločné posedenie nielen utužilo naše priateľské vzťahy, ale vďaka nemu sa začala črtať i vzájomná budúca spolupráca, na ktorú sa tešíme. V sobotu 12. decembra 2015 sme sa doma v predvianočnom období touto úspešnou hrou rozlúčili s tohtoročnou divadelnou sezónou.

Košieľka

Košieľka

 

Na záver sa patrí poďakovať – všetkým ochotníkom, ktorých láska k divadlu často odvádza od rodiny či priateľov a ktorí sa snažia takto ostatným spríjemniť voľný čas a šíriť kultúru i ďalším generáciám… hercom, šepkárkam i nášmu skvelému kulisárovi, Filkovi Skýpalovi, ktorý robí predstavenia atraktívnejšími svojimi nádhernými kulisami a ktorý vynovil a skultúrnil i javisko. Veľké ďakujem patrí aj všetkým našim priaznivcom i našim rodinám, ale aj tým, ktorí nás podporovali celý rok – slovom, úsmevom, potleskom i finančne cez 2%, ktoré nám venovali a, samozrejme, ďakujeme i obecnému úradu za poskytnutý priestor na skúšanie, za našu novú klubovňu v priestoroch kultúrneho domu za dotáciu 1000 € na osvetlenie a ozvučenie predstavení.

ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalšiu divadelnú sezónu!

Divadelná sezóna 2016. Divadelné predstavenie Silvestrovská noc (24.04.2016)

Divadelná sezóna 2017. Divadelné predstavenie Ošklbaný páv 23.4.2017 

Print Friendly, PDF & Email