ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA DOLNOKRUPANKA

Začiatky ženskej speváckej skupiny

V kultúrnom dianí obce D. Krupá má svoje nezastupiteľné miesto aj spevácka skupina tunajších žien. V roku 2005 si pripomenuli 20. výročie existencie súboru Dolnokrupanka v jej terajšom zložení.

obr_zs_dolnokrupankaHistória podobných speváckych zoskupení, ktoré udržiavajú v obci tradíciu ľudového spevu a folklóru, siaha do konca 60. rokov. Už v roku 1968 pôsobila v D. Krupej spevácka skupina.

Dolnokrupanka

Dnešná skupina je tak pokračovateľkou takmer polstoročnej tradície. Podnet na jej založenie dali Anastázia Olivová a Mária Baránková, z ktorých snahy o udržanie tohto typu folklóru v obci vznikol v roku 1985 nový súbor. Jeho členky si zvolili názov Dolnokrupanka a odvtedy nechýbajú na žiadnom kultúrnom podujatí v obci, no časté sú aj pozvania od iných obdobných súborov u nás, s veľkým úspechom sa prezentovali v Nemecku či v Juhoslávii. Vydali dokonca svoje CD.

Až do roku 1992 činnosť súboru zastrešovalo Miestne kultúrne stredisko. Po jeho zrušení našla skupina oporu v Obecnom úrade Dolná Krupá, ktorá trvá až doteraz. Od roku 1987 pracovala skupina pod vedením skúseného a skvelého harmonikára Jozefa Kopúnka. Práve on bol človekom, ktorý vydal veľa energie na to, aby súbor povznášal na stále vyššiu kvalitatívnu úroveň. Vdýchol dušu celému kolektívu a priniesol medzi speváčky nový – zodpovedný až profesionálny prístup k povinnostiam. Jeho úsilie bolo odmenené nielen lepšou interpretáciou piesní na vystúpeniach, ale aj prístupom k pravidelným skúškam, lebo iba tvrdá práca na skúškach zaručovala úspechy. Za to mu patrí úprimná vďaka nielen od tých, s ktorými roky spolupracoval, ale aj od všetkých priaznivcov ľudového spevu. Jozef Kopúnek viedol súbor až do roku 1998, kedy mu zdravotné problémy ďalšiu spoluprácu znemožnili.
Odvtedy súbor spreŽSS Dolnokrupanka_vystúpenie v Altdorfe Nemecko_1998vádza na harmonike jeho nástupca Alojz Konečný. S hudobným sprievodom tónov jeho harmoniky znejú piesne krajšie, lákavejšie, iné zase rezkejšie. Preto vystúpenia sprevádzajú aj pohybové kreácie a neraz i tance – nielen ich, ale i v radoch publika.
Alojz Konečný dokázal pokračovať v náročnej práci pánka Kopúnka a i jemu ďakujeme za to, že dnes je to už vyše 17 rokov naplnených verejnými vystúpeniami, potleskom spokojných divákov a zožatých úspechov. Za tým sa však skrýva množstvo skúšok a veľká dávka spoluzodpovednosti jednotlivých členiek za osud celého súboru. Práve jej a ešte vytrvalosti i schopnosti nevzdať sa a vytrvať spolu aj po čiastkových neúspechoch či nedorozumeniach, vďačia za množstvo spoločných vystúpení. Každoročne svojím spevom spestrujú miestne akcie: „Spevom a tancom do nového roka“, „Deň matiek“, „Dychfest“, rôzne oslavy, spoločenské posedenia, memoriály a pod. Na vystúpenia ich pozývajú aj partnerské súbory z trnavského regiónu, ktoré potom vystupujú v našej obci.

V roku 2010 oslávil súbor 25. výročie svojej existencie. V bohatom kultúrnom programe vystúpili okrem jubilujúcej skupiny aj partnerské súbory.

25. výročie_2010 ŽSS Dolnokrupanka

V priebehu rokov sa v Dolnokrupanke vystriedalo množstvo speváčok – plynul čas, a tak sa menilo zloženie aj počet členiek súboru. Život však vie byť aj krutý a nevyspytateľný. Svoju daň si vybral aj spomedzi aktívnych členiek Dolnokrupanky. Vo chvíli, keď spomíname, nemôžeme zabudnúť ani na ne: Ľudmilu Sklenárovú, Martu Brestovanskú a Helenu Cesnekovú, ktoré už, bohužiaľ, nie sú medzi nami.


Súčasnosť

Tie najvernejšie a najaktívnejšie členky – a tie, pre ktoré sa folklór stal neoddeliteľnou súčasťou ich života – tu dnes stoja pred nami a v roku 2015 slávili už 30 rokov trvania súboru.
Spev: Anna DrgŽSS počas vystúpenia_ december 2015 oňová. Helena Bachratá, Anna Slabá, Anna Kumančíková, Anna Bachratá, Alžbeta Fíbová, Mária Petríková, Helena Štibrányová. Harmonika: Alojz Konečný

Print Friendly, PDF & Email