Zmena webového sídla obce Dolná Krupá

Obecný úrad Dolná Krupá týmto oznamuje všetkým návštevníkom webového sídla obce Dolná Krupá, že dňom 8. augusta 2019 bolo dané do prevádzky nové webové sídlo (webová stránka) obce

htpp://dolnakrupa.sk

Pôvodná webová stránka obec.dolnakrupa.com, bude ešte určitý čas zverejnená vo vyhľadávačoch internetu, ale od 9. augusta 2019 na túto pôvodnú webovú stránku nebudú zverejňované žiadne aktuálne informácie a dokumenty.

Zároveň Vás týmto prosíme o porozumenie a trpezlivosť, nakoľko zamestnanci obecného úradu vykonávajú kontrolu prenosu všetkých informácií a dokumentov z pôvodnej webovej stránky na novú webovú stránku dolnakrupa.sk

Print Friendly, PDF & Email